Przejdź do głównej sekcji

Dziedziny / M&A transactions and post-M&A disputes

Karolina Brzeska

Karolina Brzeska

Advocate – member of the Bar Association in Warsaw