Przejdź do głównej sekcji

Bartosz Krużewski

Bartosz Krużewski
Imię i nazwisko

Bartosz Krużewski

Stopień naukowy
magister prawa Magister Juris in European and Comparative Law, Oxford
Uprawnienia
adwokat
Narodowość

Polska

Język
  • Angielski
  • Polski
Dziedziny
  • Fuzje i przejęcia
  • Prawo budowlane
  • Prawo energetyczne i surowce
  • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
Rok urodzenia

1971

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

2019 – obecnie – szef praktyki Rozwiązywania Sporów Clifford Chance w Europie Kontynentalnej

2006 – obecnie – partner kierujący Departamentem Arbitrażu i Rozwiązywania Sporów warszawskiego biura kancelarii Clifford Chance

2007 – obecnie – partner współkierujący Departamentem Restrukturyzacji i Upadłości warszawskiego biura kancelarii Clifford Chance

Publikacje

Współautor artykułu Zapis sporów wynikających z umów dotyczących nieruchomości na sąd polubowny za granicą opublikowanego w miesięczniku Palestra 12/1999 – 1/2000;

Współautor rozdziału poświęconego polskiemu prawu arbitrażowemu w książce nt. arbitrażu w Europie Środkowo-Wschodniej wydanej przez spółkę JURISNET LLC w 2006 roku;

Autor rozdziału Biegły w postępowaniu arbitrażowym, zamieszczonego w Księdze pamiątkowej 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie w 2010 roku;

Autor rozdziału Arbitral Award – Arbitration in Poland, wydanego przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w 2011 roku;

Współautor rozdziału o arbitrażu w Polsce w GAR – The European, Middle Eastern and African Arbitration Review 2013;

Dowody i postępowanie dowodowe w arbitrażu – Biuletyn Arbitrażowy Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w 2013 roku.

Adres www

Przejdź do strony