Przejdź do głównej sekcji

Applicable Law in the International Arbitration

4xlogo

 

Międzynarodowa Konferencja Arbitrażowa „Applicable Law in the International Arbitration”

20 Listopada 2015r., Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska

Organizatorzy: Uniwersytet Śląski, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Kancelaria Radców Prawnych w Katowicach

Konferencja będzie dotyczyła zagadnień prawa prywatnego międzynarodowego w arbitrażu, takich jak: prawo właściwe dla umowy o arbitraż, stosowanie prawa materialnego w postępowaniu arbitrażowym, rola lex mercatoria w arbitrażu, arbitraż ex aequo et bono, stosowanie przepisów bezwzględnie obowiązujących w arbitrażu międzynarodowym oraz zachowanie reguły porządku publicznego w różnych jurysdykcjach.

Mówcy: Prof. Bettina Heiderhoff (Niemcy), Pan Marnix Leijten (Holandia), Dr Paolo Michele Patocchi (Szwajcaria), Prof. Monika Pauknerova (Czechy), Mr Ernst Johansson (Niemcy), Dr Maxi Scherer (Wielka Brytania), Prof. Davor Babić (Chorwacja), Prof. Vladimir Pavić (Serbia), Prof. Marek Safjan (Luksemburg)[TBC], Prof. Maciej Szpunar (Luksemburg), Prof. Grzegorz Żmij (Polska), Dr Maciej Zachariasiewicz (Polska).

Więcej informacji na stronie internetowej www.wpia.us.edu.pl/icarb

 

partners

Zaproszenie, program konferencji, informacje o rejestracji i płatności (ENG)
Plik pdf|2,58 MB|Pobierz
Informacje o prelegentach (ENG)
Plik pdf|104,87 KB|Pobierz