Przejdź do głównej sekcji

Konferencja „Młody Arbitraż”

Z przyjemnością mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję „Młody Arbitraż”, która odbędzie się w dniu 20 stycznia 2015 r. w siedzibie Sądu Arbitrażowego przy KIG, sala 205.

Konferencja podzielona jest na trzy części.

Podczas pierwszego bloku odbędzie się oficjalna prezentacja polskiej wersji „Wytycznych Young ICCA w sprawie sekretarzy trybunałów arbitrażowych” oraz specjalnego numeru Biuletynu Arbitrażowego. Najnowszy numer Biuletynu został nie tylko poświęcony młodym adeptom arbitrażu lecz również przez nich w całości przygotowany.

Podczas drugiej części Konferencji odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Arbitrażowego Forum Młodych. Tym razem, gościem Specjalnym Forum będzie prof. Bernard Hanotiau, partner w brukselskiej kancelarii Hanotiau & van den Berg. Profesor Hanotiau w swojej ponad 30 letniej karierze był zaangażowany w ponad 350 postępowań arbitrażowych, w ramach których występował zarówno jako pełnomocnik stron, jak i arbiter. Profesor Hanotiau jest profesorem na wydziale prawa Uniwersytetu w Louvain (Belgia), gdzie wykłada arbitraż międzynarodowy. Jest autorem wielu publikacji z zakresu arbitrażu międzynarodowego oraz międzynarodowego prawa handlowego (m.in. „Complex Arbitrations: Multiparty, Multicontract, Multi-issue and Class Actions” Kluwer 2006). Profesor Hanotiau podczas spotkania w Warszawie podzieli się swoimi doświadczeniami w zakresie organizowania postępowań arbitrażowych, zarówno z punku widzenia pełnomocnika stron, jak również doświadczonego arbitra.

Po spotkaniu z Profesorem Hanotiau serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników na lunch w pobliskiej restauracji Kultura.

Zgłoszenia na Konferencje przyjmujemy pod adresem m.bylinka@sakig.pl

Trzecią częścią Konferencji będą zamknięte warsztaty związane z praktycznymi aspektami pracy sekretarza trybunału arbitrażowego. Warsztaty podzielone są na trzy bloki tematyczne, związane z

  1. organizacją postępowania (prowadzący, mec. Bartosz Krużewski)
  2. organizacją rozprawy (prowadzący, mec. Małgorzata Surdek)
  3. wyrokiem i kosztami (prowadzący, mec. Rafał Morek)

Ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona, a przy wyborze uczestników będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
Rejestracji do udziału w warsztatach prosimy dokonywać na stronie internetowej Sądu do dnia 31 grudnia 2014 roku.
O zakwalifikowaniu się do udziału w warsztatach, Uczestnicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.

PARTNERZY KONFERENCJI

partnerzy

Program konferencji
Plik pdf|144,02 KB|Pobierz