Przejdź do głównej sekcji

Aktualny Biuletyn Arbitrażowy

Z przyjemnością oddajemy do Państwa rąk kolejny numer „Biuletynu Arbitrażowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej”.

Kończąca się wiosna przyniosła nadzieję na częściową normalizację życia społeczno-gospodarczego. W jakiej rzeczywistości i w jaki sposób będzie działał arbitraż jesienią? Czy zdalne rozprawy zostaną z nami na dłużej, czy może – jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli – przeważy tęsknota za tradycyjnym formatem rozprawy, w tym kolejowymi lub lotniczymi podróżami, wymianą uścisków dłoni i nawiązywaniem nowych kontaktów?

W nowym numerze „Biuletynu” publikujemy m.in. przemyślenia Christophera Chinna dotyczące zdalnych rozpraw arbitrażowych w trakcie pandemii COVID-19. Państwa uwadze w nowym numerze „Biuletynu” polecamy również artykuł dr hab. prof. UW Katarzyny Bilewskiej poświęcony wprowadzeniu zapisu na sąd polubowny do umowy (statutu) spółki kapitałowej, który omawia to zagadnienie na tle prawa włoskiego.

Oprócz powyżej wspomnianych artykułów w numerze publikujemy m.in. glosę do wyroku SA KIG 193/05 autorstwa dr hab. Beaty Gessel, a także artkuły dr. Andrzeja Szlęzaka i Anny Tujakowskiej, Zuzanny Cieplińskiej, Romana Rewalda, Moniki Diehl i Dominiki Jędrzęjczyk, które zostały poświęcone zagadnieniom takim jak: związanie sądu polubownego wyrokiem innego sądu polubownego, uznawaniu i stwierdzaniu wykonalności wyroków arbitrażowych zawierających zdania odrębne, klauzuli równoczesnej mediacji-arbitrażu (CMA) oraz problematyce ugody w postępowaniu arbitrażowym.

Biuletyn Arbitrażowy nr 27
Plik pdf|929,70 KB|Pobierz