Przejdź do głównej sekcji

Program konferencji

KONFERENCJA – DZIEŃ PIERWSZY

1. Powitanie i otwarcie

09.00 09.15

Powitanie:

 • Andrzej Arendarski, Prezes KIG, Polska
 • Marek Furtek, Prezes Sądu Arbitrażowego przy KIG, Polska

Otwarcie:

 • Przewodniczący Konferencji, Maciej Jamka, K&L Gates, Polska

2. Słowo wstępne

09.15 – 9.30

 • Olgierd Dziekoński Minister w Kancelarii Prezydenta RP

3. Wprowadzenie do umów FIDIC

9.30 10.00

Prelegenci:

 • Aisha Nadar Zespół ds. Aktualizacji FIDIC, Wielka Brytania
 • Simon Hughes QC Keating Chambers, Wielka Brytania

Umowy FIDIC o roboty budowlane jako powszechnie wykorzystywane standardy umów.

 • Modele umów FIDIC
 • Przegląd zasad dotyczących umów o roboty budowlane dla dużych inwestycji
 • Rosnący wpływ standardów umów FIDIC na tworzenie światowych standardów branżowych
 • Jak umowy FIDIC o roboty budowlane dotyczące dużych inwestycji są wykorzystywane na świecie?
 • Wschodzące regiony stosowania standardów  FIDIC oraz najważniejsze lokalizacje
 • Aktualne projekty i perspektywy

4. Umowy FIDIC w Europie Środkowo-Wschodniej

10.00 – 11.15

Panel regionalny

Moderator:

 • Zbyszko Wizner SK&S, Polska

Prelegenci:

 • Bułgaria Stephan Z. Kyutchukov, Djingov, Gouginski, Kyutchukov & Velichkov
 • Czechy Lukas Klee Metrostav a.s.
 • Węgry András Rév FIDIC, Inżynier
 • Polska Rafał Waszkiewicz SK&S
 • Ukraina Volodymyr Yaremko Arzinger
 • Rosja Ilya Nikiforov Egorov Puginsky Afanasiev & Partners

11.15 – 11.30 Przerwa kawowa

5. Role stron w umowach FIDIC

11.30 – 12.15

Prelegent:

 • Ellis Baker White&Case, Wielka Brytania

Komentator:

 • Daniel Kopania Clifford Chance, Polska

Kluczowa rola inżyniera  w umowach FIDIC

 • Skuteczne włączenie osób trzecich w projekty objęte jedną umową budowlaną
 • Konsekwencje zawierania licznych umów z wieloma wykonawcami.
 • Jak system FIDIC oparty na kluczowej roli inżyniera może przyczynić się do zminimalizowania konfliktów i sporów?
 • Niezależne od stron uprawnienia inżyniera w zamówieniach publicznych

6. Aktualizacja Modelu Umów FIDIC 1999

12.15 – 13.00

Prelegenci:

 • Zoltan Zahony Zespół ds. Aktualizacji FIDIC, Węgry
 • Aisha Nadar Nadar Consulting, Zespół ds. Aktualizacji FIDIC, Wielka Brytania

Przyszłe aktualizacje modelu FIDIC 1999 będą uwzględniać zarówno innowacje wprowadzone w MDB Harmonised Construction Contract  i w nowej Umowie „zaprojektuj i zbuduj” (DBO Contract), a także  zawierać będą szeroki zakres komentarzy. Najnowsze koncepcje i kwestie podejmowane w aktualizacji modelu umów FIDIC 1999 obejmują:

 • Zwiększenie odpowiedzialności inżyniera
 • Wymagania projektowe i propozycja wykonawcy
 • Wymagania programowe i rozpoczęcie prac
 • Wczesne ostrzeganie i wyjątkowe ryzyka
 • Komunikaty i instrukcje

13.00 – 14.00 Przerwa na lunch

7. Podmioty państwowe jako zamawiający zgodnie z umową FIDIC – Odchylenia od standardowych umów FIDIC w praktyce Skarbu Państwa RP – Wykorzystanie zdobytych doświadczeń w przyszłych perspektywach finansowych UE (2014-2020)

14.00 15.15

Prelegent:

 • Lech Witecki Generalny Dyrektor, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Polska

Komentatorzy:

 • Michał Drozdowicz Eversheds, Polska
 • Anna Ochocka Eversheds, Polska
 • Agnieszka Chylińska Eversheds, Polska
 • Skarb Państwa jako szczególny podmiot prawny, reprezentacja Skarbu Państwa
 • Wpływ pozycji prawnej Skarbu Państwa na konieczne zmiany umów FIDIC
 • Dostosowana umowa FIDIC jako istotna część pakietu dokumentów w procesie zamówień publicznych

15.15 – 15.45 Przerwa kawowa

8. Działanie zgodnie z Umową „zaprojektuj i zbuduj” (DBO Contract) – gdzie i w jaki sposób  Umowy typu „zaprojektuj i zbuduj” mogą być wykorzystywane w Europie Środkowo-Wschodniej?

15.45 16.30

Prelegent:

 • Axel Jaeger FIDIC, adjudykator, Niemcy

Komentator:

 • Wadim Kurpias CMS Cameron McKenna, Polska

Koncepcja umowy „zaprojektuj i zbuduj” łączy: projektowanie, budowę oraz długoterminową eksploatację i konserwację obiektu w jednym zamówieniu udzielonemu jednemu wykonawcy.

 • Główne postanowienia Umowy „zaprojektuj i zbuduj”
 • Zastosowanie w projektach typu „brown field
 • Najnowsze doświadczenia w zakresie wykorzystywania umowy DBO
 • Analiza elementów umowy mających wpływ na rozwój przyszłych umów FIDIC

9. Uwagi końcowe Przewodniczącego


KONFERENCJA – DZIEŃ DRUGI

1. Wprowadzenie Przewodniczącego

09.15 – 09.30

2. Umowy FIDIC o podwykonawstwo projektowo-budowlane

09.30 – 10.15

Prelegent: Siobhan Fahey FIDIC, Inżynier Rozjemca, Irlandia

Kluczowe kwestie związane z ostateczną wersją nowej FIDIC Constitution Subcontract wydanej celem wykorzystywania wspólnie z Umową FIDIC o Roboty Budowlane, zarówno w ramach Modelu 1999, jak i MDB Harmonised Edition, ze szczególnym naciskiem na najnowsze zmiany wersji ostatecznej oraz ich znaczenie dla poszczególnych stron. Istotne postanowienia nowej Umowy FIDIC o Podwykonawstwo regulujące rozwiązywanie sporów.

3. Skarb Państwa jako Uczestnik w sporach budowlanych opartych na umowach FIDIC

10.15 – 10.45

Prelegenci:

 • Marcin Dziurda Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa Rzeczpospolitej Polskiej
 • Adam Olszewski Dyrektor Departamentu Arbitrażu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa Rzeczpospolitej Polskiej

10.45 – 11.00 Przerwa kawowa

4. Roszczenia oparte na umowach FIDIC

11.00 – 12.00

Prelegenci:

 • Paul Buckingham Keating Chambers, Wielka Brytania
 • Matthew Smith K&L Gates, Wielka Brytania
 • Zbyszko Wizner SK&S, Polska

Komentator:

 • Zbigniew Boczek SIDIR, Polska

Najnowsze informacje dotyczące zgłaszania i dochodzenia roszczeń na podstawie umowy FIDIC ze szczególnym naciskiem na kwestie związane z Europą Środkowo-Wschodnią:

 • Przedawnienie
 • Dokumentacja
 • Oczekiwania Komisji Rozjemstwa w Sporach

5. Alternatywne metody rozstrzygania sporów Komisja Rozjemstwa w Sporach

12.00 – 12.45

 • Rafał Morek K&L Gates, Polska
 • Łukasz Rozdeiczer Centrum Mediacji SA KIG, Polska

Symulacja postępowania Komisji Rozjemstwa w Sporach

12.45 – 14.00 Lunch

6. Kierowanie procesem Rozstrzygania Sporu: studium przypadku

14.00 – 15.00

Panel praktyków:

 • Bartosz KrużewskiClifford Chance, Polska
 • Lidia Dziurzyńska-LeipertCMS Cameron McKenna, Polska
 • Arkadiusz KorzeniewskiCMS Cameron McKenna, Polska
 • Witold JurcewiczWhite&Case, Polska

Studium przypadku: 4 praktyków prezentujących swoje przypadki oparte na umowach  FIDIC

7. Spory budowlane, w szczególności oparte na umowach FIDIC, najlepiej rozwiązywać w sądzie powszechnym – dyskusja. Arbitraż a sądy powszechne – za i przeciw

15.00 – 16.00

Prelegenci:

 • Michał SuboczWhite&Case, Polska
 • Paweł SamborskiWhite&Case, Polska
 • Zalety korzystania z sądów arbitrażowych
 • Słabe strony sądów arbitrażowych
 • Zastrzeżenia podmiotów publicznych dotyczące korzystania z arbitrażu

Analiza zwiększonego korzystania z arbitrażu, w tym zmian w prawie procesowym.

 • Informacje ogólne
 • Postrzeganie umów FIDIC w prawie krajowym
 • Egzekucja
 • Arbitraż międzynarodowy: dobra praktyka i dobre decyzje
 • Wpływ zmienionych przepisów arbitrażowych

8. Uwagi końcowe Przewodniczącego