Przejdź do głównej sekcji

Wyniki V edycji konkursu

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie ma przyjemność ogłosić wyniki V edycji Konkursu im. prof. dr. hab. Jerzego Jakubowskiego na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problemów sądownictwa polubownego (arbitrażowego)
i mediacji im. prof. dr. hab. Jerzego Jakubowskiego.

Jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 10.000 zł.
otrzymuje Katarzyna Kempa za pracę „Limits of judical intervention in pending arbitral proceedings: is arbitral autonomy threatened by the recent decisions of the European Court of Justice” pod kierunkiem dr. Marcina Spyry;

II miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 7.000 zł.
otrzymuje Gabriela Pagacz za pracę „Klauzula porządku publicznego w międzynarodowym arbitrażu handlowym” pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Szumańskiego;

III miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 5.000 zł.
otrzymuje Ewelina Wętrys za pracę „Skuteczność zapisu na sąd polubowny spółki zależnej wobec spółki dominującej” pod kierunkiem prof. dr. hab. Józefa Frąckowiaka.

Wyróżnienia i nagrody pieniężne w wysokości 4.000 zł otrzymują:

Nikodem Rycko za pracę „Stosowanie klauzuli porządku publicznego przez polski sąd państwowy w sprawach dotyczących arbitrażu” pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Poczobuta.

Ewa M. Fabian „Międzykrajowe normy prawa materialnego, w tym lex mercatoria w międzynarodowym arbitrażu handlowym” pod kierunkiem dr. Andrzeja W. Wiśniewskiego.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Sądu Arbitrażowego przy KIG w dniu 28 czerwca 2011 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej nr 31.

Patroni medialni: