Przejdź do głównej sekcji

Program konferencji

10:00 – 11:00 OTWARCIE I POWITANIE

9:30 – 10:00 Rejestracja

10:00 – 10:30 Otwarcie konferencji

Prof. dr. hab. Wojciech Katner

Prof. dr. hab. Agnieszka Liszewska

10:30 – 16:30 WYSTĄPIENIA

10:30 – 12:00 I SESJA – ORGANIZACJA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO

MODERATOR r.pr Józef Palinka

 1. Autonomia woli stron a organizacja postępowania arbitrażowego
  prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska
 2. Rola zespołu orzekającego w trakcie postępowania dowodowego – Jak efektywnie zarządzać postępowaniem dowodowym?
  prof. dr hab. Andrzej Szumański
 3. Kompetencja sądu polubownego (zespołu orzekającego) w zakresie kształtowania zasad i sposobu prowadzenia postępowania arbitrażowego
  prof. nadzw. dr hab. Łukasz Błaszczak
  prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ
 4. Przekształcenia podmiotowe oraz interwencja w postępowaniu arbitrażowym
  dr Marcin Dziurda

12:00 – 12:15 PRZERWA KAWOWA

12:15 – 13:45 II SESJA – POSTĘPOWANIE DOWODOWE

MODERATOR prof. nadzw. dr hab. Aleksander Kappes

 1. Dowód z zeznań świadków w postępowaniu arbitrażowym
  adw. Bartosz Krużewski
 2. Dowód z opinii biegłego w postępowaniu arbitrażowym
  adw. Maciej Jamka
 3. Dowód z dokumentów w postępowaniu arbitrażowym
  dr Rafał Morek
 4. Postępowanie dowodowe w nowym regulaminie Sądu Arbitrażowego przy KIG
  adw. Maciej Łaszczuk

13:45 – 15:00 LUNCH

15:00 – 16:30 III SESJA – RELACJE POMIĘDZY SĄDEM ARBITRAŻOWYM A SĄDAMI PAŃSTWOWYMI

MODERATOR prof. zw. dr hab. Józef Frąckowiak

 1. O braku związania sądu polubownego przepisami o postępowaniu przed sądem państwowym
  prof. zw. dr hab. Karol Weitz
 2. Naruszenie procesowej klauzuli porządku publicznego jako podstawa uchylenia wyroku sądu arbitrażowego
  r.pr. Paweł Lewandowski
 3. Stosunki pomiędzy sądem arbitrażowym a sądem powszechnym z perspektywy zasad arbitrażu
  r.pr. Monika Hartung
 4. Związanie sądu polubownego wyrokiem innego sądu
  prof. zw. dr hab. Wojciech Popiołek

16:30 ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

Marek Furtek Prezes Sądu Arbitrażowego przy KIG