Przejdź do głównej sekcji

Centrum Mediacji przy KIG

Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Gospodarczej z siedzibą Warszawie, zwane także Centrum Mediacji przy KIG lub CM KIG, jest wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie jednostką KIG, działającą w szczególności na podstawie Statutu Centrum przyjętego uchwałą Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej z dnia 26 października 2023 r.

Celami działalności Centrum są w szczególności:

 1. zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Centrum,
 2. administrowanie postępowaniami mediacyjnymi z poszanowaniem ich zasad oraz etyki mediatora,
 3. współpraca z Sądem,
 4. ochrona mediatorów Centrum,
 5. rozwój i doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu mediacji,
 6. popularyzacja mediacji,
 7. współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości oraz administracji publicznej w zakresie mediacji,
 8. współpraca z ośrodkami mediacyjnymi w kraju i za granicą.

Centrum realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. organizowanie postępowań mediacyjnych we współpracy z mediatorami Centrum,
 2. poszerzanie kwalifikacji zawodowych mediatorów,
 3. udział w projektach związanych z mediacją,
 4. prowadzenie i udział w kampaniach promocyjnych.