Przejdź do głównej sekcji

Informacje

Arbitrażowe Forum Młodych (AFM) to inicjatywa, która powstała w 2011 roku, pod auspicjami Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Jej celem jest integracja młodszego pokolenia środowiska arbitrażowego, stworzenie platformy do wymiany doświadczeń i zdobywania praktycznej wiedzy o arbitrażu.
Przez prawie 10 lat AFM nie miało sformalizowanych struktur. Uważaliśmy, że dzięki temu AFM będzie elastycznym narzędziem do realizacji najróżniejszych inicjatyw. Młodość to kreatywność i takie właśnie miało być AFM. Nie chcieliśmy też tworzyć struktur bez możliwości pochwalenia się konkretnymi działaniami.
Od tego czasu, AFM zorganizowało 17 wydarzeń o tematyce arbitrażowej, o szczegółach których można przeczytać w zakładce https://sakig.pl/dotychczasowe-wydarzenia. Staraliśmy się zaoferować program atrakcyjny dla każdego i w różnorakich formach. Poczynając od spotkań z wybitnymi praktykami arbitrażu międzynarodowego, takimi jak Prof. Julian Lew, Prof.Christoph Schreuer, Prof. Bernard Hanotiau, poprzez spotkania wykładowe i warsztatowe, kończąc na spotkaniach networkingowych przy lampce wina.
Mamy ambitne plany i chcemy przenieść AFM na kolejny poziom. O ile dalej AFM będzie zabierał głos w dyskusji o arbitrażu w Polsce chcemy, aby zaistniał też zagranicą. A do tego potrzebne są nam dwie rzeczy.

Pierwsza, to struktury.
Daleko nam do prezesów, wice prezesów i struktur hierarchicznych, bo nigdy tak w AFM nie działaliśmy. Wszystko co udało nam się razem zrobić, udało się dlatego, że działamy ramię w ramię.
Dlatego uznaliśmy, że najlepszą formułą będzie formuła co-chairs, czyli 3 osób, które są równorzędnie odpowiedzialne za AFM i mówią głosem AFM. Naszym założeniem jest aby jedna osoba pochodziła ze środowiska akademickiego, jedna ze środowiska prawniczego i jedna z SA KIG. Wydaje nam się, że taki mix zapewni nie tylko wysoki poziom merytoryczny, ale też będziemy mieli pewność, że program AFM będzie trafiał do praktyków.
Pierwszymi co-chairs będą adw. Agnieszka Grabowska-Łysyszyn (Zastępca Dyrektora Generalnego SA KIG), Konrad Czech (adiunkt w katedrze prawa międzynarodowego i europejskiego UKSW) oraz Anna Tujakowska (Senior Associate, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak).

W 2021 roku p.o. co-chairs zostają Karolina Czarnecka (Associate, Queritius) oraz Karolina Janczyn (SA KIG).

Od 2022 roku nowym co-chair zostaje Jan Ciaptacz (Łaszczuk i Wspólnicy).

Drugą rzeczą, którą potrzebujemy to nazwa.
Uznaliśmy, że AFM below 40 to nazwa, która pozwoli nam z jednej strony wyróżnić, ale jednocześnie zachować nasz krajowy charakter.
Co ważne, pomimo zmiany nazwy AFM below 40, granica wieku jest jedynie granicą umowną. AFM below 40 jest otwarte na wszystkich, zarówno tych którzy czują się młodzi duchem oraz tych którzy są „młodzi” w świecie arbitrażu. Zapraszamy do uczestnictwa i współpracy WSZYSTKICH, zarówno tych below ale też above 40.
Zachęcamy wszystkich zainteresowanym działalnością Forum do zapisania się do grona jego członków. Umożliwi to otrzymywanie bezpośrednio informacji o wydarzeniach organizowanych w ramach Forum, a także aktywne zaangażowanie w organizację nowych wydarzeń. Jeżeli masz pomysł na zorganizowanie wydarzenia lub opracowanie publikacji, który mieści się w celach działalności Forum, skontaktuj się z nami. Napisz do nas na adres afm@sakig.pl