Przejdź do głównej sekcji

O konferencji

dip

Konferencja DOWODY I POSTĘPOWANIE DOWODOWE W ARBITRAŻU Dokumenty – Świadkowie – Nowe technologie ma na celu przybliżenie specyfiki postępowania dowodowego przed sądem polubownym. Prelegenci, autorytety naukowe posiadające bogate doświadczenie w zakresie rozpoznawania sporów arbitrażowych omówią między innymi aspekty dotyczące sposobu korzystania z środków dowodowych takich jak dowód z dokumentu, z zeznań świadka czy dowód z oględzin. Podczas spotkania przeprowadzą analizę, która pozwoli odpowiedzieć na pytanie, które środki dowodowe są najczęściej stosowane w praktyce arbitrażu i jak wpływają na efektywność postępowania.

KOMITET ORGANIZACYJNY
Prezes Sądu Arbitrażowego przy KIG w Warszawie

 • Marek Furtek

Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

 • r.pr .Robert Gawałkiewicz
 • r.pr. Jacek Siński
 • r.pr. Dariusz Skuza
 • dr hab. Andrzej Szlęzak
 • adw. Anna Tujakowska
 • r.pr. Rafał Waszkiewicz

KONFERENCJA JEST ADRESOWANA DO:

 • adwokatów
 • radców prawnych i aplikantów
 • pracowników naukowych
 • przedstawicieli środowiska sędziowskiego
 • przedstawicieli sektora budżetowego
 • młodzieży akademickiej
 • przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych polubownym rozstrzyganiem sporów

PROGRAM KONFERENCJI:

Plik PDF
Plik pdf|46,84 KB|Pobierz