Przejdź do głównej sekcji

Kontakt

Monika Bylinka

Sąd Arbitrażowy przy KIG

tel. (22) 827 47 54

fax (22) 827 94 01

e-mail: fidic-contracts@sakig.pl