Przejdź do głównej sekcji

Konkurs na najlepszą pracę magisterską

VII edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej zaprasza do wzięcia udziału w VII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problemów sądownictwa polubownego (arbitrażowego) i mediacji im. prof. dr. hab. Jerzego Jakubowskiego.

Celem konkursu jest propagowanie i rozpowszechnianie wiedzy o sądownictwie polubownym i mediacji, popularyzowanie wśród studentów nauki prawa handlowego oraz wiedzy o pozasądowych metodach rozstrzygania sporów, a także inicjowanie prac badawczych.

Konkurs jest otwarty, mogą w nim brać udział absolwenci wszystkich uczelni w Polsce, którzy złożyli i obronili swoje prace w latach 2014-2016. Pracę w formie pisemnej i elektronicznej z zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym termin obrony oraz opiniami promotorów należy złożyć w terminie do 31 stycznia 2017 r.

Do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystywanie prac do celów promocji Konkursu i laureatów Na nagrody w konkursie przeznaczono 30.000,-zł.

Prace będą oceniać wybitni specjaliści z dziedziny arbitrażu:

Przewodniczący Jury

 • Dr hab. Andrzej Szlęzak

Członkowie

 • Prof. dr hab. Zbigniew Banaszczyk
 • Prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski
 • Prof. dr hab. Marian Kępiński
 • Adw. Maciej Łaszczuk
 • Dr hab. Piotr Machnikowski
 • Dr Małgorzata Modrzejewska
 • Dr Rafał Morek
 • Prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska
 • Dr Maciej Tomaszewski
 • Prof. dr hab. Andrzej. W. Wiśniewski
 • Dr Cezary Wiśniewski
 • R.pr. Krzysztof Zakrzewski

Więcej informacji: Sekretariat Konkursu – tel.+48 22 630 97 76

5xlogo-konkurs

Regulamin konkursu (PDF)
Plik pdf|28,25 KB|Pobierz