Przejdź do głównej sekcji

Seminarium „Nowe granice arbitrażu”

Szanowni Państwo,

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej wraz z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego mają przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych do udziału w seminarium „Nowe granice arbitrażu”.

Konferencja odbędzie się 3 grudnia 2019 roku w Warszawie. Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy w szczególności: arbitrów i prawników, pracowników naukowych, przedstawicieli środowiska sędziowskiego oraz akademickiego.

Szczegółowe informacje dotyczące spraw organizacyjnych, programu konferencji i sposobie potwierdzenia udziału zostaną przekazane w najbliższym czasie.

 

ORGANIZATORZY

NA STRONE