Przejdź do głównej sekcji

60 lat Sądu Arbitrażowego przy KIG

18 listopada br. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala z okazji obchodów  60-lecia istnienia Sądu Arbitrażowego przy KIG pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Na konferencję „Prawo, Ekonomia, Arbitraż” zjechało wielu znamienitych gości, którzy z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji na temat arbitrażu
i ekonomii.

W uroczystościach jubileuszu wzięło udział wielu wybitnych przedstawicieli świata prawniczego, biznesu, polityki i mediów. Obecni byli m.in. Krzysztof Hubert Łaszkiewicz Sekretarz Stanu w kancelarii Prezydenta RP, Jan Wyrowiński – senator RP, Piotr Kluz – podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Bohdan Zdziennicki – prezes Trybunału Konstytucyjnego, prof. dr hab. Lech Gardocki – prezes Sądu Najwyższego, prof. dr hab. Tadeusz Ereciński – prezes Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, Andrzej Arendarski – prezes Krajowej Izby Gospodarczej i wielu innych.

Obchody rozpoczęła konferencja naukowa, do  udziału w której zaproszono wybitnych ekspertów z zakresu sądownictwa polubownego z kraju i zagranicy, a także przedstawicieli świata biznesu.

Konferencję otworzył Prezes Sądu Arbitrażowego przy KIG mecenas Marek Furtek, który  mówił między innymi, o szczególnej roli i odpowiedzialności jaka spoczywa na Sądzie Arbitrażowym przy KIG, jako na jednej z najważniejszych jurysdykcji arbitrażowych w Europie.

Referaty wygłosili:

  • Prof. dr hab. Józef Okolski – honorowy prezes SA przy KIG –  „Arbitraż – między ekonomią a prawem. Refleksje rocznicowe”
  • Prof.dr hab. Marek Safjan, sędzia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości – „Europeizacja Prawa Prywatnego”
  • Prof. dr hab. Witold M. Orłowski – dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej – „Prawo i Ekonomia – wzajemne zależności i związki”
  • Prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński –  doktor honoris causa SGH, Partner Kancelarii Prawnej SK&S – „Arbitraż u progu nowego wieku: wyznania i wyzwania”,
  • Prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski – Sędzia Trybunału Konstytucyjnego – „Konstytucjonalizacja myślenia prawniczego”
  • Dr hab. Fryderyk Zoll, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego- „Projekty europejskiego prawa umów a praktyka arbitrażu”.

W ostatnim wystąpieniu Marek Furtek, prezes SA przy KIG zapowiedział plan prac nad nowymi zasadami postępowania,  omawiał doświadczenia prowadzonej przez niego instytucji i zapowiedział kontynuację działań mających na celu popularyzację arbitrażu i mediacji, a także uświadamianie przedsiębiorcom korzyści, jakie niosą te postępowania.

Z okazji swojego jubileuszu Sąd wydał Księgę pamiątkową z publikacjami najwybitniejszych specjalistów z dziedziny prawa, która została wręczona gościom podczas Gali na Zamku Królewskim.

1-60 2-60 3-60 4-60 5-60

List Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego (PDF)
Plik pdf|215,63 KB|Pobierz