Przejdź do głównej sekcji

Partnerzy programowi

klg

K&L Gates jest globalną firmą prawniczą zatrudniającą blisko 2 000 prawników praktykujących w 39 biurach na czterech kontynentach. Kancelaria zapewnia swoim klientom najnowocześniejszą, wszechstronną oraz kompleksową obsługę prawną, reprezentując ich interesy w różnorodnych postępowaniach na całym świecie. Główne obszary praktyki biura K&L Gates w Warszawie obejmują bankowość i finanse, rynki kapitałowe, prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia, własność intelektualną, rozstrzyganie sporów, kwestie regulacyjne oraz umowy w ramach zamówień publicznych. Biuro koncentruje się również na branży energetycznej i infrastrukturze, budownictwie oraz nieruchomościach, a także przemyśle obronnym. Brytyjski Legal Business uznał K&L Gates za jedną z „najszybciej rozwijających się kancelarii na liście Global 100”.

sidir

SIDiR (1994) jest polskim stowarzyszeniem zrzeszającym osoby fizyczne oraz – w charakterze członków wspierających – prywatne firmy zajmujące się niezależnym doradztwem inżynierskim, takim jak: studia wykonalności, projektowanie, nadzór realizacji robót, zarządzanie realizacją przedsięwzięcia. Członkowie SIDiR, niezależni inżynierowie konsultanci, muszą posiadać doskonałe kwalifikacje zawodowe i znajomość działania na rynkach międzynarodowych. Statut SIDiR nakłada także na swoich członków wysokie wymagania etyczne, zgodne z zasadami Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC).

SIDiR rozpowszechnia w Polsce nowoczesne zasady organizacji procesów inwestycyjnych, proponowane przez FIDIC, Phare, Bank Światowy, a także Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) i Europejski Bank Inwestycyjny (EIB). Członkowie SIDiR dostosowują wzory zagraniczne do wymagań polskich praw i przepisów, w tej liczbie do Ustawy o Zamówieniach Publicznych oraz do Prawa Budowlanego.

SIDiR członek Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC) oraz Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Inżynierów Konsultantów (EFCA) liczy obecnie ponad 350 członków indywidualnych oraz 27 firm, w tym szereg wiodących międzynarodowych firm konsultingowych. W ramach swojej działalności SIDiR jest wydawcą polskich tłumaczeń publikacji FIDIC oraz biuletynu „Konsultant”, prowadzi szeroko zakrojony program szkoleniowy, jest także, jako członek DRBF (Fundacji Komisji Rozwiązywania Sporów), jednym z pionierów na naszym rynku w dziedzinie polubownego rozwiązywania sporów. Przy SIDiR działa Sąd Arbitrażowy.