Przejdź do głównej sekcji

O konferencji

awpaKonferencja „Arbiter w postępowaniu przed sądem polubownym” ma na celu omówienie zagadnień dotyczących arbitrów, sposobu konstytuowania się sądu polubownego i jego składu, jako najbardziej charakterystycznej cechy sądownictwa polubownego. Prelegenci, autorytety naukowe posiadające bogate doświadczenie w zakresie rozpoznawania sporów arbitrażowych,  podejmą próbę udzielenia odpowiedzi na pytania czym kierują się strony dokonując wyboru arbitrów oraz na ile zdają one sobie sprawę z tego, że arbiter wskazany przez stronę jest od niej niezależny. Poddadzą pod dyskusję tezę, że możliwość kształtowania składu sądu polubownego przez same strony przesądza o atrakcyjności arbitrażu nad sądownictwem państwowym.

KOMITET ORGANIZACYJNY

Prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska- Kozłowska
Partner Kancelaria Allen&Overy

Prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ
Dyrektor Instytutu Prawa Cywilnego Uniwersytet Wrocławski

Marek Furtek
Prezes Sądu Arbitrażowego przy KIG

KONFERENCJA JEST ADRESOWANA DO

  • adwokatów
  • radców prawnych i aplikantów
  • pracowników naukowych
  • przedstawicieli środowiska sędziowskiego
  • pracowników organów administracji
  • młodzieży akademickiej
  • przedsiębiorców

oraz wszystkich zainteresowanych polubownym rozstrzyganiem sporów