Przejdź do głównej sekcji

Szkolenie specjalizacyjne z mediacji cywilnych i gospodarczych

Zapraszamy na szkolenie bazowe z mediacji ze specjalizacją w sprawach cywilnych i gospodarczych (60 godzin):
– 7 września szkolenie online
– 16 września szkolenie online
– 11, 12, 13 października szkolenie stacjonarne

Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o Standardy Szkolenia Mediatorów opracowane przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w 2023 r.

Uczestnik otrzyma numerowany certyfikat mediatora umożliwiający wpis na listę mediatorów Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie i innych ośrodków mediacyjnych oraz listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego.

Koszt szkolenia: 1.500 zł + VAT

Rejestracja: Formularz

Ilość miejsc ograniczona z uwagi na warsztatowy charakter szkolenia, decyduje kolejność zgłoszeń.
Serdecznie zapraszamy!

szkolenie specjalizacyjne mediacji cywilnych i gosp