Przejdź do głównej sekcji

Biuletyn „Młody Arbitraż”

Zaproszenie do składania artykułów do publikacji Biuletyn „Młody Arbitraż” poświęconej tematyce związanej z polubownym rozstrzyganiem sporów.

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej planuje kolejne wydania Biuletynu Arbitrażowego „Młody Arbitraż”.

Celem publikacji jest propagowanie wiedzy związanej z polubownym rozstrzyganiem sporów w Polsce, nie tylko w kraju lecz również zagranicą. Wydanie to ma stanowić platformę umożliwiającą prezentację publikacji przygotowanych przez młodych teoretyków i praktyków rozwijających swoją działalność w tym obszarze.

Serdecznie zapraszamy do składania artykułów autorów, którzy nie ukończyli jeszcze 45 roku życia. Przesłane artykuły muszą być przygotowane w języku angielskim, ze streszczeniem artykułu (tzw. executive summary), obejmujące maksymalnie 15 stron (3300 słów) ze wskazaniem bibliografii.

Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy do przesyłania artykułów drogą elektroniczną na adres: afm@sakig.pl.

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej zastrzega możliwość odmowy publikacji artykułu w przypadku braku zgodności jego tematu z celem publikacji lub dużej liczby nadesłanych materiałów, jak również wprowadzania zmian o charakterze redakcyjnym (za zgodą autora).

Do pobrania

Nr 22 Biuletynu Arbitrażowego
Plik pdf|2,75 MB|Pobierz