Przejdź do głównej sekcji

Wyniki VI edycji konkursu

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie ma przyjemność ogłosić wyniki VI edycji Konkursu im. prof. dr. hab. Jerzego Jakubowskiego na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problemów sądownictwa polubownego i mediacji.

Jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 10.000 PLN otrzymuje

Bartłomiej Panfil za pracę magisterską pt. ZDATNOŚĆ ARBITRAŻOWA SPORU W PRAWIE POLSKIM, pod kierunkiem pod kierunkiem prof. dr. hab. Wojciecha Popiołka

II miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie po 8.000 PLN otrzymuje

Barbara Sobowska za pracę magisterską pt. THE PATH TOWARDS THE EXTENSION OF AN ARBITRATION AGREEMENT TO NON-SIGNATORIES – POLISH LAW PERSPECTIVE pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Kubasa

III miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 6.000 PLN otrzymuje

Maciej Zych za pracę magisterską pt. PRAWNE I POZAPRAWNE PODSTAWY ORZEKANIA PRZEZ SĄD POLUBOWNY W ARBITRAŻU HANDLOWYM pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Szumańskiego

wyróżnienie i nagrodę pieniężną w kwocie 3.000 PLN otrzymują

Piotr Plesiński za pracę magisterską pt. KLAUZULA PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POSTĘPOWANIU O UZNANIE LUB WYKONANIE ZAGRANICZNEGO WYROKU ARBITRAŻOWEGO pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Szumańskiego

oraz

Krzysztof Rokita za pracę magisterską pt. UZYSKANIE DOKUMENTÓW OD STRONY PRZECIWNEJ I OSOBY TRZECIEJ W MIĘDZYNARODOWYM ARBITRAŻU HANDLOWYM pod kierunkiem dr hab. Elwiry Marszałkowskiej-Krześ

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Sądu Arbitrażowego przy KIG w dniu 25 czerwca 2014 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej nr 31, po części oficjalnej zapraszamy na cocktail.

r.s.v.p. m.bylinka@sakig.pl