Przejdź do głównej sekcji

IBA Guidelines

W dniu 23 października 2014 roku Rada International Bar Association uchwaliła nową wersję Wytycznych dotyczących Konfliktu Interesów w Międzynarodowym Arbitrażu. Nowy tekst Wytycznych znajduje się na stronie internetowej IBA.

http://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx