Przejdź do głównej sekcji

Zapisz się do Forum

  Formularz kontaktowy

  TWOJE IMIĘ

  TWÓJ E-MAIL

  TWÓJ TYTUŁ ZAWODOWY

  TWOJA FIRMA/ORGANIZACJA

  TWOJE STANOWISKO

  TWOJE UKOŃCZONE STUDIA

  TWOJE CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

  OBSZAR ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

  Elementy oznaczone gwiazdką * są wymagane

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA z siedzibą w 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, www.kig.pl, tel. 22 630-96-00, e-mail: rodo@kig.pl. Więcej >>

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA z siedzibą w 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, www.kig.pl, tel. 22 630-96-00, e-mail: rodo@kig.pl.
  2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu dystrybucji newslettera Sądu Arbitrażowego przy KIG dot. Arbitrażowego Forum Młodych, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, tj. w oparciu o zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izby Gospodarczej, upoważnieni do przetwarzania danych osobowych.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych tj. wypisania się z newslettera Sądu Arbitrażowego przy KIG.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak w razie niepodania danych osobowych nie będziemy mogli Pani/Panu dostarczać newslettera KIG dot. Arbitrażowego Forum Młodych.

  Jeśli nie chce Pani/Pan otrzymywać od Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej wiadomości e-mail z informacjami dotyczącymi Arbitrażowego Forum Młodych, prosimy o użycie linka poniżej w celu wyrejestrowania się z listy.

  Rezygnacja z otrzymywania korespondencji dot. Arbitrażowego Forum Młodych