Przejdź do głównej sekcji

Program konferencji

9.30-10.00  REJESTRACJA

10.00-10.30 OTWARCIE KONFERENCJI

Marek Furtek Prezes SA przy KIG

Prof. dr hab. Karol Kiczka Dziekan Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Przewodniczący konferencji Prof. dr hab. Józef Frąckowiak Sędzia Sądu Najwyższego, Uniwersytet Wrocławski

Wykład wprowadzający  Prof. dr hab. Tadeusz Ereciński

10.30-11.40 PANEL I:  Arbiter i jego funkcje w postępowaniu

MODERATOR: Prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska

Obowiązek rozpoznania i rozstrzygnięcia sporu przez arbitra – Dr. hab. Przemysław Drapała

Podstawowe obowiązki i kwalifikacje wymagane od arbitra – Dr Marcin Asłanowicz

Powołanie arbitra – Dr Cezary Wiśniewski

Niezależność i bezstronność arbitra jako przesłanki do pełnienia funkcji – Prof.dr hab. Andrzej Szumański

11.40-12.00  PRZERWA KAWOWA

12.00 – 13.10 PANEL II: Wyłączenie, odwołanie i ustąpienie arbitra – wybrane problemy proceduralne

MODERATOR: Adw. Maciej Łaszczuk

Wniosek o wyłączenie arbitra   Dr hab. Zbigniew Banaszczyk

Podstawy wyłączenia arbitra  – R.pr. Agata Ksionda R.pr. Marek Neumann

Procedura wyłączenia arbitra – Dr Rafał Morek

Wygaśnięcie mandatu arbitra – Dr Karol Zawiślak

13.10-14.10 LUNCH

14.10-15.20.PANEL III: Podstawy i zakres umocowania arbitra

MODERATOR: Prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ

Umowa między stronami umowy o arbitraż a arbitrem – R.pr. Marek Miller

Umowa z arbitrem w arbitrażu instytucjonalnym – Pof. dr hab. Piotr Machnikowski

Skutki przekroczenia umocowania –  Dr. hab. Łukasz Błaszczak

Odpowiedzialność arbitra – Prof. dr hab. Wojciech Popiołek

15.20-15.50 DYSKUSJA

15.50-16.00 PODSUMOWANIE KONFERENCJI

Prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska- Kozłowska

Marek Furtek Prezes SA przy KIG