Przejdź do głównej sekcji

Informacje o konkursie

2nd Draft Common Frame of Reference Warsaw International Arbitration Moot at the Court of Arbitration at the PCC

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej wraz z Instytutem Europejskich Studiów Prawniczych w Osnabrück mają zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych studentów i ich profesorów do wzięcia udziału w drugiej edycji Międzynarodowego Konkursu Arbitrażowego dotyczącego projektu Wspólnej Ramy Odniesienia (DCFR) oraz problemów proceduralnych postępowania arbitrażowego.

Celem Konkursu jest popularyzowanie i rozpowszechnianie wiedzy w zakresie projektu Wspólnej Ramy Odniesienia przygotowanego przez tzw. Study Group on European Civil Code oraz Grupę Badawczą ds. Prawa Prywatnego WE (Acquis Group), a także promowanie rozwiązywania międzynarodowych sporów handlowych w oparciu o ten projekt na drodze postępowania arbitrażowego. Konkurs ma przyczynić się do promowania wiedzy na temat procesu unifikacji Europejskiego Prawa Prywatnego, a także uwydatnić ogromne znaczenie DCFR jako kompletnego zbioru reguł, które w istotny sposób ułatwią rozstrzyganie sporów, zwłaszcza w arbitrażu międzynarodowym. Konkurs będzie okazją do przeprowadzenia publicznej dyskusji na temat opracowanego tekstu prawnego DCFR – Zasad, Definicji i Prawa Modelowego Europejskiego Prawa Prywatnego oraz możliwości ich stosowania w praktyce w postępowaniu arbitrażowym. Dla młodych uczestników będzie to również okazja do wystąpienia w roli pełnomocnika przed Zespołem Orzekającym, zdobycia doświadczeń praktycznych i doskonalenia już nabytych umiejętności.

Konkurs polega na przeprowadzeniu symulacji postępowania arbitrażowego na podstawie fikcyjnego stanu faktycznego. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z aktualnym Regulaminem Sądu Arbitrażowego przy KIG. Problem prawny powinien być rozstrzygnięty zgodnie z projektem Wspólnej Ramy Odniesienia (DCFR), przy założeniu, że DCFR jest prawem obowiązującym.

Konkurs składa się z dwóch etapów: Pierwszym jest etap pisemny, w ramach którego zadaniem drużyny jest przygotowanie dwóch pism procesowych – pozwu oraz odpowiedzi na pozew. Do etapu ustnego zaproszonych zostanie osiem drużyn, których pisma procesowe zdobędą najwyższe oceny. Drużyny te wezmą udział w symulowanych rozprawach, podczas których, występując w roli pełnomocnika powoda lub pozwanego przedstawią swoją argumentację przed Zespołem Orzekającym.

Zarówno pisma procesowe jak i ustne wystąpienia drużyn będą oceniane przez niezawisły i bezstronny Zespół Orzekający. Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich Arbitrów, aby dołączyli do przedsięwzięcia i wspólnie tworzyli wartościowe dla nas wszystkich doświadczenie. Szanowni Arbitrzy, Państwa wkład będzie nieoceniony. Będzie to również okazja do spotkania wybitnych profesorów, innych znakomitych praktyków i ambitnych studentów.

Konkurs odbywał się będzie w języku angielskim.

Zapraszamy ambitnych, zmotywowanych i pełnych entuzjazmu studentów, aby tworzyli i zgłaszali do udziału w Konkursie zespoły liczące od 2 do 6 członków.

Harmonogram Konkursu:

  • 22 kwietnia 2014 – publikacja Problemu
  • 9 maja 2014 – ostateczny termin na zadawanie pytań dotyczących Problemu
  • 23 maja 2014 – ostateczny termin rejestracji drużyn
  • 1 czerwca 2014 – ostateczny termin złożenia pozwu
  • 6 lipca 2014 – ostateczny termin złożenia odpowiedzi na pozew
  • 19 sierpnia 2014 – ogłoszenie ośmiu drużyn zakwalifikowanych do etapu ustnego
  • 10-12 grudnia 2014 – finał konkursu w siedzibie Sądu Arbitrażowego przy KIG

Pierwsza edycja Konkursu odbyła się w 2012 r. Nadesłane przez uczestników pisma procesowe były profesjonalne, przygotowane na najwyższym poziomie. Młodzi prawnicy wykazali się szeroką wiedzą, wspaniałymi umiejętnościami. Każde memorandum zostało ocenione przez niezależny i bezstronny Zespół Orzekający składający się z trzech arbitrów. Najlepsze pisma procesowe pozew i odpowiedź na pozew napisała drużyna z  South Texas College of Law. Zgodnie z Regulaminem Konkursu do etapu ustnego przeszło osiem drużyn, których prace pisemne zdobyły najwyższą ilość punktów. Runda ustana, która odbyła się w siedzibie Sądu Arbitrażowego przy KIG była dla uczestników niełatwym wyzwaniem. Sprostali oni zadaniu. Arbitrzy oceniający wystąpienia byli pod wrażeniem nie tylko wiedzy merytorycznej ale również posiadanych przez studentów umiejętności krasomówczych, oratorskich, łatwego i przekonującego posługiwania się językiem. Zespoły Orzekające przyznały wyróżnienia dla najlepszych mówców Marii Łabno (Uniwersytet Śląski), Arminowi Lambertz (Maastricht University) oraz Arbreshe Zogjami (University of Prishtina). Zwycięzcą Konkursu został Maastricht University. Kolejno miejsca zajęły drużyny z Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, University of Prishtina.

Mamy nadzieję, że druga edycja konkursu będzie równie ciekawym i wartościowym wydarzeniem, a szerokie grono studentów z całego świata zdecyduje się wziąć udział w prawniczych zmaganiach. Zapraszamy.

Wszelkie zapytania dotyczące Konkursu proszę kierować na adres: moot@sakig.pl