Przejdź do głównej sekcji

Seminaria i konferencje

Polubownie – to znaczy jak? Mediacja i arbitraż: podobieństwa i różnice.

Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i  Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
oraz Centrum Mediacji  Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie mają przyjemność zaprosić na konferencję na temat: Polubownie – to znaczy jak? Mediacja i arbitraż: podobieństwa i różnice.

Konferencja odbędzie się w dniu 23 marca 2012 r. (9:30-17:00) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Audytorium A2 przy ul. Lipowej 4, w gmachu WPiA UW, Collegium Iuridicum II.

Celem konferencji jest przedstawienie podobieństw i różnic między arbitrażem i mediacją oraz licznych korzyści związanych z ich stosowaniem.

W konferencji wezmą udział wybitni przedstawiciele nauki i  praktyki. Swoje uczestnictwo potwierdzili m.in.: prof. dr hab. Tadeusz Ereciński, radca prawny Marek Furtek, dr Ewa Gmurzyńska, adwokat Piotr Kochański, adwokat Maciej Łaszczuk, dr Rafał Morek, adwokat Piotr Nowaczyk, prof. Donald Peters, prof. Martha Peters, adwokat Sylwester Pieckowski, prof. dr hab. Jerzy Rajski, adwokat Łukasz Rozdeiczer, dr Maciej Tomaszewski, Mediator John Upchurch, adwokat Tomasz Wardyński, radca prawny Violetta Wysok.

W ramach paneli dyskusyjnych zostaną zaprezentowane następujące tematy:

● Nakłanianie stron do ugody jako obowiązek arbitra?
● Koncyliacyjne metody w  postępowaniu arbitrażowym;
● Mieszane formy ADR: arb-med, med–arb i  inne;
● Mediacja ewaluatywna i jej zastosowanie w sprawach gospodarczych Polsce i zagranicą;
● Rola prawników jako pełnomocników stron w mediacji, arbitrażu i przed sądem;

Konferencja jest bezpłatna. Liczba miejsc jest ograniczona.

Program konferencji (PDF)
Plik pdf|373,31 KB|Pobierz