Przejdź do głównej sekcji

Marek Gajek

Marek Gajek
Imię i nazwisko

Marek Gajek

Stopień naukowy
magister prawa
Uprawnienia
Adwokat
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Polski
Dziedziny
 • Arbitraż inwestycyjny
 • Fuzje i przejęcia
 • Nieruchomości
 • Nowe technologie
 • Papiery wartościowe
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo spółek
 • Prawo telekomunikacyjne i IT
 • Prawo ubezpieczeniowe i odpowiedzialność odszkodowawcza
 • Prawo własności intelektualnej
 • Projekty inwestycyjne
 • Umowy dystrybucyjne i franchising
Rok urodzenia

1967

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

1990 – 1991 Ministerstwo Przekształceń Własnościowych – Departament Papierów Wartościowych

1991 – 1992 Bankowy Dom Maklerski Powszechnej Kasy Oszczędności b.p. – Kierownik Zespołu Kontroli i Nadzoru

1992 – 1994 Ministerstwo Przekształceń Własnościowych – Departament Papierów Wartościowych, a następnie od momentu utworzenia Komisji Papierów Wartościowych – Biuro Inspekcji

1994 – 1998 Kancelaria Prawna „Gajek, Sozański & Partnerzy” sp. z o.o.

1997 – 1998 doradca Ministra Skarbu Państwa, w zakresie prawa cywilnego, handlowego oraz prawa papierów wartościowych

1998 – 2002 wspólnik w Smoktunowicz & Falandysz sp. k. (szef działu procesowego)

2002 – 2008 indywidualna praktyka adwokacka

od 2008 Kancelaria Wojnar, Gajek i Wspólnicy – Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p.

Od 2013 roku partner zarządzający w kancelarii „Gajek i wspólnicy. Adwokaci i radcowie prawni. sp.k.


Ponadto:

1998 – 2000 członek Rady Nadzorczej Zakładów Porcelany Lubiana S.A.

1999 – 2000 członek Rady Nadzorczej Modina S.A.

2002 – 2007 członek Rady Nadzorczej TBS Praga – Północ sp. z o.o., od 2002 doradca prawny Centrum Studiów Regulacyjnych Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową

w latach 2005-2010 zastępca rzecznika dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

Publikacje

„Upadłość przedsiębiorstw”, P.N.D.J. – Warszawa 1991, „Obrót prawami z papierów wartościowych”, Palestra nr 5-6/94, Warszawa „Prawa z papierów wartościowych”, Palestra nr 3-4/95, Warszawa „Niepotrzebna instytucja – w sprawie prokury oddziałowej”, Palestra nr 9-10/95 „Niezgodność z umową jako przesłanka odpowiedzialności sprzedawcy towaru konsumpcyjnego”, Monitor Prawniczy 5/2003, „Broń strzelecka w przepisach prawa.”, Warszawa 2019.

Adres www

Przejdź do strony