Przejdź do głównej sekcji

Jolanta Dumas

Jolanta Dumas
Imię i nazwisko

Jolanta Dumas

Stopień naukowy
magister prawa
Uprawnienia
radca prawny
Narodowość

Polska

Język
  • Niemiecki
  • Polski
Dziedziny
  • Arbitraż międzynarodowy
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo handlowe i umowy handlowe
  • Prawo pracy
Rok urodzenia

1947

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

aplikacja sądowa – egzamin sędziowski w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie; Urząd Miasta Krakowa Ministerstwo Administracji i Gospodarki Przestrzennej; Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej; Doradca Prezesa PIHZ; Sekretarz SA przy PIHZ, następnie KIG

Publikacje

liczne wywiady i notatki prasowe