Przejdź do głównej sekcji

Maciej Ślusarek

Maciej Ślusarek
Imię i nazwisko

Maciej Ślusarek

Uprawnienia
adwokat
Narodowość

Polska

Język
  • Angielski
  • Polski
Dziedziny
  • Nowe technologie
  • Prawo telekomunikacyjne i IT
  • Prawo własności intelektualnej
Rok urodzenia

1970

Kariera

Współzałożyciel i partner zarządzający, adwokat w Kancelarii SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk od 1 lipca 2022 roku do chwili obecnej

Współzałożyciel i wspólnik zarządzający, adwokat  w Kancelarii LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy od 2020 roku do 30 czerwca 2022 roku

Członek w ORA przez 2 kadencje do chwili obecnej

Przewodniczący Komisji Etyki i Tajemnicy Adwokackiej (ORA) przez 2 kadencje do chwili obecnej

Sędzia dyscyplinarny w Sądzie Dyscyplinarnym przy Okręgowej Radzie Adwokackiej przez 3 kadencje

Arbiter w postępowaniach procesowych ad hoc

Współtwórca oraz arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych(SARA)

Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan