Przejdź do głównej sekcji

Marcin Dziurda

Marcin Dziurda
Imię i nazwisko

Marcin Dziurda

Stopień naukowy
doktor nauk prawnych
Uprawnienia
radca prawny
Narodowość

Polska

Język
  • Angielski
  • Polski
Dziedziny
  • Międzynarodowy arbitraż inwestycyjny
  • Prawo ubezpieczeniowe i odpowiedzialność odszkodowawcza
  • Prawo administracyjne
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
  • Prawo energetyczne i surowce
  • Prawo handlowe i umowy handlowe
  • Projekty infrastrukturalne
  • Projekty inwestycyjne
Rok urodzenia

1972

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Publikacje

Reprezentacja Skarbu Państwa w procesie cywilnym, Kraków 2005 Ustawa o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Komentarz (współautor i redaktor), Warszawa 2010 Pozycja prawna i kompetencje Prokuratorii Generalnej w arbitrażu w: Księga pamiątkowa60-lecia KIG(współautor) Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa oraz Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniach arbitrażowych w: Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi Procesowe skutki wytoczenia powództwa przeciwko państwowej jednostce organizacyjnje bez osobowości prawnej w: Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiatkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, Warszawa 2011