Przejdź do głównej sekcji

Marcin Dziurda

Marcin Dziurda
Imię i nazwisko

Marcin Dziurda

Stopień naukowy
doktor habilitowany
Uprawnienia
radca prawny
Narodowość

Polska

Język
  • Angielski
  • Polski
Dziedziny
  • Międzynarodowy arbitraż inwestycyjny
  • Prawo administracyjne
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
  • Prawo energetyczne i surowce
  • Prawo handlowe i umowy handlowe
  • Prawo ubezpieczeniowe i odpowiedzialność odszkodowawcza
  • Projekty infrastrukturalne
  • Projekty inwestycyjne
Rok urodzenia

1972

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

Adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego

W latach 2006-2012 Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

Publikacje

Dziurda, Szczególna zdolność sądowa, Warszawa 2019

Dziurda, Reprezentacja Skarbu Państwa w procesie cywilnym, Kraków 2005

Komentarz do Kodeksu cywilnego (art. 33 – 4310) pod red. J. Gudowskiego (LEX)

Komentarze do Kodeksu postępowania cywilnego (LEX, Legalis)

Komentarz do ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (redaktor i współautor), LEX 2019

Dziurda, A. Zielińska, Prohibition on Surprise Decisions on Legal Grounds by Arbitrators in: Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski

M. Dziurda, O. Górska, Discussion on the availability of tribunal-ordered ex parte interim measures – comments from the Polish perspective, ADR. Arbitraż i Mediacja 2016 no. 4