Przejdź do głównej sekcji

Tadeusz Piątek

Tadeusz Piątek
Imię i nazwisko

Tadeusz Piątek

Stopień naukowy
magister prawa
Uprawnienia
radca prawny
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Polski
 • Rosyjski
Dziedziny
 • Arbitraż międzynarodowy
 • Nowe technologie
 • Prawo administracyjne
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
 • Prawo ochrony konkurencji (antymonopolowe)
 • Prawo reklamy i mediów
 • Prawo telekomunikacyjne i IT
 • Prawo własności intelektualnej
 • Projekty infrastrukturalne
 • Umowy dystrybucyjne i franchising
Rok urodzenia

1951

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

1985-1993 Elektrim SA, radca prawny

1992-1995 Nabarro Nathanson, senior counsel

1995-2000 Allen & Overy, Head of Telecom & IT Practice

2000-2002 White & Case, senior counsel

2002-2005 Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty – dyrektor departamentu prawnego

2005- 2012 White & Case, of counsel

2013 – Domański Zakrzewski Palinka, counsel

Publikacje

1. Doskonalenie Ram Regulacyjnych dla Łączności Elektronicznej: Wyzwania na Następną Dekadę, Międzynarodowa debata we Wrocławiu [w:] Prawo Teleinformatyczne nr 1(3) z 2007 roku;

2. Przekierowywanie połączeń bez umów [w:] Prawo Teleinformatyczne nr 2(4) z 2007 roku;

3. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych – kilka uwag prawnych i praktycznych [w:] Prawo Teleinformatyczne nr 3(5)2007 z 2007 roku;

4. Usługa powszechna – czas na przemyślenie modelu [w:] Prawo i regulacje świata telekomunikacji i mediów nr 1 z 2010 r., Udział polskich przedsiębiorców w konkursach Europejskiej Agencji Kosmicznej – wybrane aspekty prawne, w: Polski sektor kosmiczny pod red. M.E. Wachowicz, Warszawa 2017.

Adres www

Przejdź do strony