Przejdź do głównej sekcji

Adelina Prokop

Adelina Prokop
Imię i nazwisko

Adelina Prokop

Stopień naukowy
Magister prawa
Uprawnienia
Adwokat
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Polski
 • Bułgarski
Dziedziny
 • Arbitraż inwestycyjny
 • Arbitraż międzynarodowy
 • Fuzje i przejęcia
 • Prawo bankowe
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo energetyczne i surowce
 • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
 • Prawo ochrony konkurencji (antymonopolowe)
Rok urodzenia

1987

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

Od 2022 – partner w Departamencie Postępowań Spornych i Arbitrażu warszawskiego biura kancelarii Clifford Chance

2020-2022 – counsel w Departamencie Postępowań Spornych i Arbitrażu warszawskiego biura kancelarii Clifford Chance

Od 2010 – zatrudniona w Clifford Chance

Publikacje

Współautorka książki „Prawo ochrony inwestycji UE„, C.H. Beck 2022

Współautorka artykułu ” Zasady ICSID 2022 promują skuteczność arbitrażu i mediacji między inwestorami a państwem „, Clifford Chance 2022

Współautorka artykułu „Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzeka w sprawie arbitrażu między inwestorem a państwem na podstawie BIT-u wewnątrzunijnego „, Clifford Chance 2022

Współautorka publikacji „Jednostronne klauzule opcyjne w umowach o arbitraż„, International Law Office, 2015

Współautorka publikacji „Niewysłuchanie dowodów jako podstawa uchylenia orzeczenia arbitrażowego„, International Law Office, 2014

Współautorka publikacji „Sąd Najwyższy orzeka o niezależności powiązanych sądów arbitrażowych„, International Law Office, 2013

Regionalne Centrum Arbitrażowe w Kuala Lumpur: Nowy Regulamin UNCITRAL już stosowany w praktyce arbitrażowej”, e-Przegląd Arbitrażowy 2010, Nr 3

Wyrok o braku niezgodności jako trzeci rodzaj rozstrzygnięcia w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym„, Studia Prawnicze, Kwartalnik Instytutu Nauk Prawnych PAN 2009, nr 4

Władza sądownicza a supremacja Parlamentu w świetle reform konstytucyjnych w Wielkiej Brytanii”, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego, Rok VIII 2009, nr. 1-2

Cywilnoprawne konsekwencje naruszenia publicznoprawnych obowiązków podmiotów regulowanych”, I miejsce w konkursie Regional Essay Student Competition Allen & Overy 2010

Adres www

Przejdź do strony