Przejdź do głównej sekcji

Natalia Jodłowska

Natalia Jodłowska
Imię i nazwisko

Natalia Jodłowska

Stopień naukowy
Magister prawa (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Uprawnienia
Radca prawny (OIRP Warszawa)
Narodowość

Polska

Język
  • Angielski
  • Polski
Dziedziny
  • Fuzje i przejęcia
  • Prawo budowlane
  • Prawo energetyczne i surowce
  • Prawo handlowe i umowy handlowe
  • Prawo ochrony konkurencji (antymonopolowe)
  • Projekty infrastrukturalne
  • Projekty inwestycyjne
  • Umowy dystrybucyjne i franchising
Rok urodzenia

1986

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

IV 2012 – obecnie: Astaldi S.p.A. Oddział w Polsce, Legal Counsel

IV 2012 – VI 2020: Gessel, Koziorowski sp. k., w tym

II 2018 – VI 2020: managing associate w zespole arbitrażowym

IV 2015 – I 2015: senior associate w zespole arbitrażowym

IV 2012 – V 2015: associate w zespole procesowym

V 2010 – III 2012: PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., Konsultant w dziale postępowań podatkowych

Publikacje

Czy arbiter zna prawo? Iura novit curia a zasada niezaskakiwania stron w arbitrażu międzynarodowym [w:] Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie, Wolters Kluwer Polska, 2020, współautor

Arbitration of M&A Transactions: A Practical Global Guide, Second Edition, Poland Chapter, Globe Law and Business Ltd, 2020, współautor

GAR – The European Arbitration Review 2020, Poland Chapter, Law Business Research Limited, współautor

GAR – The European Arbitration Review 2019, Poland Chapter, Law Business Research Limited, współautor

Postępowanie przed sądem polubownym. Komentarz do Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan, (red.) Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Wolters Kluwer, 2016, współautor

Wprowadzenie ICCA do interpretacji Konwencji Nowojorskiej z 1958, tłumaczenie polskie, Międzynarodowa Rada do Spraw Arbitrażu Handlowego (ICCA), 2014, współtłumacz

Adres www

Przejdź do strony