Przejdź do głównej sekcji

Paolo Marzolini

Paolo Marzolini
Imię i nazwisko

Paolo Marzolini

Stopień naukowy
doktor nauk prawnych
Uprawnienia
Adwokat
Narodowość

Włochy

Język
 • Angielski
 • Francuski
 • Hiszpański
 • Włoski
Dziedziny
 • Arbitraż inwestycyjny
 • Prawo ubezpieczeniowe i odpowiedzialność odszkodowawcza
 • Arbitraż międzynarodowy
 • Finanse
 • Fuzje i przejęcia
 • Międzynarodowy arbitraż inwestycyjny
 • Papiery wartościowe
 • Prawo bankowe
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo energetyczne i surowce
 • Prawo europejskie
 • Prawo farmaceutyczne
 • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo ochrony konkurencji (antymonopolowe)
 • Prawo spółek
 • Prawo sportowe
 • Prawo telekomunikacyjne i IT
 • Prawo własności intelektualnej
 • Projekty infrastrukturalne
 • Projekty inwestycyjne
 • Rynki kapitałowe i giełda
 • Umowy dystrybucyjne i franchising
 • Zarządzanie ryzykiem
Rok urodzenia

1976

Miejscowość

Genewa

Kraj

Włochy