Przejdź do głównej sekcji

Łukasz Bernatowicz

Łukasz Bernatowicz
Imię i nazwisko

Łukasz Bernatowicz

Stopień naukowy
dr
Uprawnienia
radca prawny
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Polski
 • Niemiecki
 • Szwedzki
Dziedziny
 • Fuzje i przejęcia
 • Nieruchomości
 • Prawo administracyjne
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo spółek
 • Projekty infrastrukturalne
 • Projekty inwestycyjne
Rok urodzenia

1976

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

Dr nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych, prawa budowlanego,  projektów infrastrukturalnych, szeroko pojętego prawa gospodarczego oraz prawa nieruchomości. Wiceprezes Business Centre Club. Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego.

Publikacje

Autor szeregu książek i publikacji związanych z tematyką prawa budowlanego i prawa nieruchomości. Zajmuje się również kwestiami związanymi z szeroko pojętą reprywatyzacją i zwrotem dawnej własności, w szczególności problematyką „Dekretu Warszawskiego”.

Adres www

Przejdź do strony