Przejdź do głównej sekcji

Aleksandra Orzeł-Jakubowska

Aleksandra Orzeł-Jakubowska
Imię i nazwisko

Aleksandra Orzeł-Jakubowska

Stopień naukowy
doktor nauk prawnych
Uprawnienia
radca prawny
Narodowość

Polska

Język
  • Polski
  • Angielski
Dziedziny
  • Fuzje i przejęcia
  • Prawo handlowe i umowy handlowe
  • Projekty infrastrukturalne
Rok urodzenia

1991

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

W ramach swojej ponad 10-letniej praktyki zawodowej Aleksandra reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami arbitrażowymi i państwowymi oraz w mediacjach. Ma doświadczenie w prowadzeniu sporów z zakresu m.in. transakcji M&A, projektów infrastrukturalnych, umów handlowych oraz nowych technologii. Regularnie doradza klientom w zakresie zawierania umów o arbitraż oraz w postępowaniach postarbitrażowych. Ponadto wielokrotnie występowała w charakterze sekretarza trybunałów arbitrażowych. W 2023 r. została laureatką konkursu Rising Stars – Prawnicy Jutra 2023. Od 2020 r. jest rekomendowana jako Arbitration – Future Leader (Non-Partner) w rankingach Who’s Who Legal.

od 2020 – adiunkt, Katedra Postępowania Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

od 2020 – radca prawny, associate w praktyce rozwiązywania sporów, White & Case M. Studniarek i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp.k., Warszawa

2016-2017 – research assistant (arbitration), LSE, Londyn

2014-2019 – associate w praktyce rozwiązywania sporów, Łaszczuk i Wspolnicy sp.j., Warszawa

od 2014 – mediator w Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

2013-2014 – intern, Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k.

2013 – intern, Hall, Lamb and Hall P.A., Miami

Publikacje

Orzeł-Jakubowska, T. Zembrzuski (red.), Konstytucyjne aspekty procesu cywilnego, Warszawa 2023, ss. 440.

Orzeł-Jakubowska, Sądownictwo polubowne w świetle standardów konstytucyjnych, Warszawa 2023, ss. 405.

Orzeł-Jakubowska, komentarz do art. 10, 223, 183[1]-183[15], 2021, 223, 2591, 4452, 5702, 1161-1168, 1180, w: P. Rylski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Legalis

Orzeł-Jakubowska, Plan rozprawy jako narzędzie efektywnego zarządzania postępowaniem, w: M. Dziurda, T. Zembrzuski (red.), Praktyka wobec nowelizacji postępowania cywilnego – konsekwencje zmian, Warszawa 2021, s. 91-108.

Szpara, A. Orzeł-Jakubowska, Zawarcie klauzuli arbitrażowej przez odesłanie do innego dokumentu w kontekście uznawania i wykonywania wyroków arbitrażowych w międzynarodowym arbitrażu handlowym, w: M. Dumkiewicz, K. Kopaczyńska-Pieczniak, J. Szczotka (red.), Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie, Warszawa 2020, s. 974-987.

Brzeska, A. Orzeł-Jakubowska, Technology and evidence in arbitration: a blessing or a curse? Notes on admissibility of evidence obtained as a result of hacking, Biuletyn Arbitrażowy „Nowe technologie w arbitrażu instytucjonalnym” 2020, nr 26.

Orzeł-Jakubowska, Dostęp do informacji publicznej zawartej w wyrokach arbitrażowych, Państwo i Prawo 2018, nr 2, s. 23-39.

Orzeł-Jakubowska, Funkcjonowanie sądów polubownych w Szwajcarii, w: R. Morek (red.), Funkcjonowanie sądów polubownych wsystemach prawnych wybranych państw europejskich (analiza Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości), Warszawa 2018, s. 89-104.

Marcisz, A. Orzeł-Jakubowska, The Right to Be Unheard? Recognition and Enforcement of Anti-suit Injunctions Issued by Arbitrators in the EU, Journal of International Dispute Settlement 2019, t. 10, nr 1, s. 1-22.

Marcisz, A. Orzeł-Jakubowska, Anti-suit injunctions wydawane przez sądy polubowne w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 13.05.2015 r., C-536/13, Gazprom, Polski Proces Cywilny 2017, nr 3, s. 379-402.

Garnuszek, A. Orzeł, Enforceability of Multi-tiered Dispute Resolution Clauses under Polish Law, Biuletyn Arbitrażowy „Młody Arbitraż” 2016, nr 24, s. 166-180.

Orzeł, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 lutego 2014 r., V CSK 45/13, Orzecznictwo Sądów Polskich 2015, nr 6, s. 858-865.

Garnuszek, A. Orzeł, EU Proposals to Reform the Investor-to-State Dispute Settlement System – A Critical Analysis of Selected Issues Addressed in the Concept Paper “Investment in TTIP and Beyond – the Path for Reform”, Wroclaw Review of Law, Administration & Economics 2015, t. 5, nr 2, s. 51-69.

Adres www

Przejdź do strony