Przejdź do głównej sekcji

Bernardo M. Cremades

Bernardo M. Cremades
Imię i nazwisko

Bernardo M. Cremades

Stopień naukowy
Profesor
Uprawnienia
Adwokat
Narodowość

Hiszpania

Język
 • Angielski
 • Francuski
 • Hiszpański
 • Niemiecki
Dziedziny
 • Arbitraż inwestycyjny
 • Arbitraż międzynarodowy
 • Finanse
 • Fuzje i przejęcia
 • Międzynarodowy arbitraż inwestycyjny
 • Nowe technologie
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo europejskie
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
 • Prawo podatkowe
 • Prawo spółek
 • Prawo sportowe
 • Prawo własności intelektualnej
 • Projekty infrastrukturalne
 • Projekty inwestycyjne
 • Umowy dystrybucyjne i franchising
Rok urodzenia

1943

Miejscowość

Madryt

Kraj

Hiszpania

Kariera

Praktyka Bernardo M. Cremadesa koncentruje się na międzynarodowym arbitrażu handlowym i międzynarodowych sporach inwestycyjnych. Występował jako pełnomocnik, arbiter powołany przez strony i prezes sądów arbitrażowych w ponad 370 postępowaniach arbitrażowych. Jego doświadczenie zawodowe w dziedzinie arbitrażu obejmuje występowanie w postępowaniach pod auspicjami wszystkich najważniejszych międzynarodowych instytucji arbitrażowych, w tym ICC, ICSID, AAA, CRCICA czy LCIA oraz arbitrażach „ad hoc”. Ma szczególne doświadczenie w sporach dotyczących infrastruktury, energetyki i regulacji inwestycji zagranicznych.

Publikacje

Bernardo M. Cremades jest autorem licznych publikacji w języku hiszpańskim, angielskim i francuskim. Publikacje w języku angielskim obejmują następujące książki: Business Law in Spain [Prawo gospodarcze w Hiszpanii] (Redaktor naczelny), Butterworths, 1992 Arbitration in Spain [Arbitraż w Hiszpanii], Butterworths, 1991 Litigating in Spain: considerations for foreign practitioners, including judicial assistance, enforcement of foreign judgments, bankruptcy, arbitration and other civil proceedings [Spory sądowe w Hiszpanii: informacje dla prawników zagranicznych, w tym pomoc ze strony sądu, egzekucja zagranicznych orzeczeń, upadłość, arbitraż i inne postępowania cywilne], Kluwer Law, 1989

Adres www

Przejdź do strony