Przejdź do głównej sekcji

Maciej Tomaszewski

Maciej Tomaszewski
Imię i nazwisko

Maciej Tomaszewski

Stopień naukowy
dr
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Francuski
 • Niemiecki
 • Polski
 • Rosyjski
Dziedziny
 • Arbitraż inwestycyjny
 • Arbitraż międzynarodowy
 • Fuzje i przejęcia
 • Międzynarodowy arbitraż inwestycyjny
 • Nieruchomości
 • Papiery wartościowe
 • Prawo bankowe
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo spółek
 • Projekty infrastrukturalne
 • Projekty inwestycyjne
 • Rynki kapitałowe i giełda
 • Umowy dystrybucyjne i franchising
Rok urodzenia

1941

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

Członek założyciel i członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego Członek Rady arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy KIG

Publikacje

1.Umowa o arbitraż, (w:)System Prawa Handlowego,T.8,Arbitraż Handlowy, Warszawa 2010; 2.Przyczyny wyłączenia arbitra w świetle prawa polskiego.(w:) Międzynarodowy i Krajowy Arbitraż handlowy u Progu XXI Wieku, Księga Pamiątkowa dedykowana dr.hab. T.Szurskiemu, Warszawa 2008; 3.Skuteczność ochrony prawnej przed sądami polubownymi,Przegląd Sądowy 2006, Nr 1;; 4.Rozstrzyganie sporów w dziedzinie międzynarodowej kooperacji przemysłowej, (w:) Problemy prawne międzynarodowej kooperacji przemysłowej, Warszawa 1981; 5. La designation, posterieure a la conclusion du contrat, de la loi qui le regit, Revue critique de droit international prive 1972, No 4.