Przejdź do głównej sekcji

Piotr Machnikowski

Piotr Machnikowski
Imię i nazwisko

Piotr Machnikowski

Stopień naukowy
Profesor nauk prawnych, doktor habilitowany nauk prawnych (prawo cywilne)
Uprawnienia
radca prawny
Narodowość

Polska

Język
  • Angielski
  • Polski
Dziedziny
  • Fuzje i przejęcia
  • Prawo ubezpieczeniowe i odpowiedzialność odszkodowawcza
  • Nieruchomości
  • Nowe technologie
  • Prawo budowlane
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
  • Prawo handlowe i umowy handlowe
  • Projekty infrastrukturalne
Rok urodzenia

1974

Miejscowość

Wrocław

Kraj

Polska

Kariera

2001 – stopień naukowy doktora nauk prawnych (prawo cywilne) 2006 – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych (prawo cywilne) 2011 – tytuł naukowy profesora nauk prawnych – od 2008 r. kierownik Zakładu Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego Uniwersytetu Wrocławskiego – 1999 – egzamin sędziowski – od 2004 radca prawny OIRP we Wrocławiu – członek kolegium redakcyjnego „Studiów Prawa Prywatnego” – członek kolegium redakcyjnego „Przeglądu Prawa i Administracji”

Publikacje

1) System Prawa Prywatnego, t. 3 (Prawo rzeczowe, Warszawa 2007), t. 5 (Prawo zobowiązań – część ogólna, Warszawa 2005)i t. 6 (Prawo zobowiązań – część ogólna, Warszawa 2009) 2) Swoboda umów według art. 353(1) k.c. Konstrukcja prawna, Warszawa 2005 3) Prawne instrumenty ochrony zaufania przy zawieraniu umowy (Wrocław 2010) 4) Kodeks cywilny. Komentarz (red. E. Gniewek), Warszawa 2011 5) Contract Law in Poland (Kluwer Law International, 2011)