Przejdź do głównej sekcji

Małgorzata Modrzejewska

Małgorzata Modrzejewska
Imię i nazwisko

Małgorzata Modrzejewska

Stopień naukowy
doktor nauk prawnych
Uprawnienia
Adiunkt, docent
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Francuski
 • Polski
 • Rosyjski
Dziedziny
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo farmaceutyczne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo ochrony konkurencji (antymonopolowe)
 • Prawo reklamy i mediów
 • Prawo spółek
 • Prawo własności intelektualnej
 • Umowy dystrybucyjne i franchising
Rok urodzenia

1952

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

nauczyciel akademicki – adiunkt, docent, kierownik Katedry Prawa Handlowego w Instytucie Prawa Cywilnego, kierownik Podyplomowego Studium Prawa Spółek, zastepca redaktora naczelnego miesięcznika prawniczego Przegląd Prawa Handlowego

Publikacje

– współautorstwo podręcznika akademickiego „Prawo handlowe”, 3.wydania(m.in. opracowanie odrębnej części poświęconej ochronie prawnej konkurencji; – artykuł pt.”Normatywna koncepcja firmy a możliwość jej ochrony na gruncie art.5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”,w: M.Modrzejewska (red), Prawo handlowe XXI wieku – czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji, księga jubileuszowa prof.Józefa Okolskiego, Warszawa 2010 – artykuł pt.”Nowa koncepcja firmy a niebezpiczeństwo konfuzji w obrocie, w:Kodeks spółek handlowych po pięciu latach, Wrocław 2006 – artykuł pt.”Użycie nazwiska osoby fizycznej w firmie osoby prawnej”, PPH 2008, nr 5 – Prawo wspólnot europejskich a prawo polskie. Prawo gospodarcze, (red.)M.Safjan, I.Hykawy, oprac.: I.Hykawy, J.Sadowski, J.Modrzejewski, W.Opalski, J.Krauss, M.Modrzejewska, J.Brol, Warszawa 2002

Adres www

Przejdź do strony