Przejdź do głównej sekcji

Małgorzata Modrzejewska

Małgorzata Modrzejewska
Imię i nazwisko

Małgorzata Modrzejewska

Stopień naukowy
doktor
Uprawnienia
docent
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Francuski
 • Polski
 • Rosyjski
Dziedziny
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo farmaceutyczne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo ochrony konkurencji (antymonopolowe)
 • Prawo reklamy i mediów
 • Prawo spółek
 • Prawo własności intelektualnej
 • Umowy dystrybucyjne i franchising
Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

Docent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; członek Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy KIG; redaktor naczelny miesięcznika prawniczego „Przegląd Prawa Handlowego”; kierownik Podyplomowego Studium Prawa Spółek na WPiA UW.

Publikacje

Wykaz publikacji naukowych z ostatnich lat:

Umowy w sferze marketingu i reklamy,[w:] System Prawa Handlowego, t. 5B, M.Stec (red.), Prawo umów handlowych, Warszawa 2010;

Zastaw na udziałach z uwzględnieniem szczególnej sytuacji zastawnika po transformacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, [w:] Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie, t. I, Warszawa 2020;

Prawna ochrona produktów leczniczych w postaci wyłączności danych i wyłączności rynkowej, {w:] Opus auctorem laudat. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Monice Czajkowskiej-Dąbrowskiej, Warszawa 2019;

Badania przedkliniczne, rozdział 4; Wyroby medyczne, rozdział 10, [w;] System prawa medycznego, t. 4, J. Haberko (red.), Prawo farmaceutyczne, Warszawa 2019;

Zdolność aportowa know-how, [w:] Societates et obligationes – tradycja, współczesność, przyszłość. Księga jubileuszowa Profesora Jacka Napierały, Warszawa 2018;

Reklama usług sensytywnych na przykładzie reklamy gier hazardowych, [w:] Ius est ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, Warszawa 2018;

Prawo do dywidendy a uchwała Walnego Zgromadzenia wyłączająca zysk od podziału – uwagi na tle przykładów orzeczniczych, [w:] J. Frackowiak (red.), Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania, Warszawa 2018;

Karnoprawna ochrona znaków towarowych na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej – modyfikująca rola doktryny i orzecznictwa, [w:] A. Adamczak, 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego RP, Warszawa 2018;

Wykorzystanie w nazwie domeny internetowej cudzych oznaczeń identyfikacyjnych jako czyn nieuczciwej konkurencji, [w:] Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Warszawa 2017;

Korzystanie z wyłączności prawnej i faktycznej (Prawo własności przemysłowej jako przedmiot aportu; Korzystanie z wyłączności faktycznej, Rozporządzanie wyłącznością faktyczną, Wyłączność faktyczna jak przedmiot aportu), [w:] System prawa handlowego, t. 3, E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2015.