Przejdź do głównej sekcji

Eligiusz Krześniak

Eligiusz Krześniak
Imię i nazwisko

Eligiusz Krześniak

Stopień naukowy
Uniwersytet Wrocławski, doktor nauk prawnych, 2002 Uniwersytet Wrocławski, magister prawa, 1998 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Niemcy, 1996-1997 University of North Carolina at Charlotte, Stany Zjednoczone, 1995-1996 Philipps-Universität Marburg, Niemcy, 1993-1994
Uprawnienia
partner
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Niemiecki
 • Polski
Dziedziny
 • Fuzje i przejęcia
 • Nowe technologie
 • Prawo energetyczne i surowce
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo reklamy i mediów
 • Prawo spółek
 • Prawo sportowe
 • Prawo telekomunikacyjne i IT
 • Prawo własności intelektualnej
Rok urodzenia

1972

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

2007 – do dzisiaj – Partner w Squire Sanders Święcicki Krześniak sp. k. 2005 – 2007 – Partner w Baker & McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy sp. k. do 2005 – adwokat w Baker & McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy sp. k. Praktyka zawodowa dr Eligiusza Krześniaka skupia się głównie wokół dziedzin takich jak telekomunikacja i media, energia odnawialna, technologie informatyczne oraz własność intelektualna i obejmuje doradztwo przy szeregu największych projektów w tych dziedzinach w Polsce w ostatnich latach. Mecenas Krześniak ma także bogate doświadczenie w doradztwie w projektach fuzji i przejęć, w szczególności w sektorze telekomunikacji i mediów. Dr Krześniak nadzorował także prowadzenie projektów związanych z nabywaniem przedsiębiorstw, jak również umów dotyczących budowy, serwisowania oraz licencjonowania systemów informatycznych dla banków, firm ubezpieczeniowych i dostawców sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego. W swojej praktyce adwokackiej mec. Krześniak wielokrotnie reprezentował klientów w sprawach cywilnych i administracyjnych, jak również, w ramach działalności pro bono, w sprawach karnych. W ogólnopolskim corocznym rankingu Rzeczpospolitej na 2012 r. Eligiusz Krześniak jest wskazany jako jeden z trzech wiodących prawników w Polsce w dziedzinie technologii, mediów i telekomunikacji, a kancelaria Squire Sanders jest wskazana jako jedna z rekomendowanych kancelarii w tych dziedzinach. Do kwietnia 2009 roku sprawował funkcję Wiceprzewodniczącego siedmioosobowej Rady Nadzorczej PKO BP. Do marca 2012 społecznie pełnił funkcje Prezesa Królewskiego Klubu Golfowego w Wilanowie.

Publikacje

Autor dwóch książek z zakresu niemieckiego, polskiego oraz amerykańskiego prawa spółek, współautor kolejnych czterech książek oraz autor kilkudziesięciu artykułów, opublikowanych we wiodących czasopismach prawniczych i dziennikach, w tym w Przeglądzie Prawa Handlowego, Prawie Spółek, Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego, Dzienniku – Gazecie Prawnej oraz w Rzeczpospolitej.

Adres www

Przejdź do strony