Przejdź do głównej sekcji

Przemysław Drapała

Przemysław Drapała
Imię i nazwisko

Przemysław Drapała

Stopień naukowy
prof. nadzw. dr hab.
Uprawnienia
radca prawny
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Polski
 • Niemiecki
Dziedziny
 • Arbitraż międzynarodowy
 • Fuzje i przejęcia
 • Nieruchomości
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo przewozowe
 • Prawo spółek
 • Prawo ubezpieczeniowe i odpowiedzialność odszkodowawcza
 • Projekty infrastrukturalne
 • Umowy dystrybucyjne i franchising
Rok urodzenia

1971

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

Partner w kancelarii JDP Drapała & Partners kierujący praktyką postępowań sądowych i arbitrażowych (2008 – teraz); występował jako arbiter przewodniczący, arbiter boczny lub pełnomocnik w kilkudziesięciu postępowaniach arbitrażowych krajowych i zagranicznych (w tym KIG, Lewiatan, ICC, DIS oraz ad hoc);
Kierownik Katedry Prawa Cywilnego, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie od 2012 r., stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych (prawo cywilne) – 2011, stopień naukowy doktora nauk prawnych (prawo cywilne) – 2001, Członek Zarządu Sądu Polubownego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, Przewodniczący Grupy Eksperckiej ds. Prawa i Legislacji Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB).

Publikacje

Autor ponad 90 publikacji z zakresu prawa cywilnego, handlowego i arbitrażu w tym System Prawa Prywatnego, Prawo zobowiązań, tomy 5, 6 i 7 (wydania 2006 – 2020); Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania, red. J. Gudowski (wydania 2013 – 2017); Umowy odnoszące się do osób trzecich (Warszawa 2006); Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (Warszawa 2010); Przejęcie długu, przejęcie praw i obowiązków z umowy (Warszawa 2016).

Adres www

Przejdź do strony