Przejdź do głównej sekcji

Andrzej Kubas

Andrzej Kubas
Imię i nazwisko

Andrzej Kubas

Stopień naukowy
Prof. dr hab.
Uprawnienia
Adwokat
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Niemiecki
Dziedziny
 • Arbitraż międzynarodowy
 • Nieruchomości
 • Prawo bankowe
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo spółek
 • Prawo własności intelektualnej
Rok urodzenia

1941

Miejscowość

Kraków

Kraj

Polska

Kariera

1983 – 1989 Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, 1999 – 2003 Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, 2004 – 2007 Kierownik Katedry Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, – współorganizator i wykładowca w -Polnische Rechtsschule-, – Wiceprezes Deutsch-Polnische Juristen Vereinigung, – Członek kapituły konkursu Scientiae Legis Excellentia, – Doradca Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w zakresie projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń zbiorowych

Publikacje

1. Kubas Andrzej: Budowa na cudzym gruncie. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1972. 2. Kubas Andrzej, Gawlik Bogusław: Odpowiedzialność cywilna Skarbu Państwa – Prezydium Rady Narodowej za szkody wynikłe z braku należnej troski o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie objętym działalnością rady narodowej. „Studia Cywilistyczne” 1971, T. 17, s. 165 – 208. 3. Kubas Andrzej: Causa czynności prawnej a zobowiązania z aktu administracyjnego. „Studia Cywilistyczne” 1974, T. 23, s. 45-75. 4. Kubas Andrzej: Zachowanie osób trzecich jako przyczynienie się poszkodowanego. „Studia Cywilistyczne” 1976, T. 27, s. 21-47. 5. Kubas Andrzej: Wynagrodzenie szkody poniesionej w cudzym interesie. „Studia Cywilistyczne” 1979, T. 30, s. 43-101.

Adres www

Przejdź do strony