Przejdź do głównej sekcji

Jerzy Poczobut

Jerzy Poczobut
Imię i nazwisko

Jerzy Poczobut

Stopień naukowy
Prof. dr hab.
Uprawnienia
radca prawny
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Niemiecki
 • Polski
 • Rosyjski
Dziedziny
 • Arbitraż inwestycyjny
 • Prawo ubezpieczeniowe i odpowiedzialność odszkodowawcza
 • Arbitraż międzynarodowy
 • Międzynarodowy arbitraż inwestycyjny
 • Nieruchomości
 • Prawo bankowe
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo europejskie
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo własności intelektualnej
 • Projekty inwestycyjne
 • Umowy dystrybucyjne i franchising
Rok urodzenia

1951

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

Magister prawa – Uniwersytet Warszawski, 1973 Egzamin sędziowski – Sąd Wojewódzki w Warszawie, 1977 Radca prawny – Krajowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, 1980 Doktorant – Uniwersytet Warszawski, 1975-1976 Starszy asystent – Uniwersytet Warszawski, 1976-1980 Adiunkt – Uniwersytet Warszawski, 1980-1995 Profesor nadzwyczajny – Uniwersytet Warszawski, 1996-2005 Profesor zwyczajny – Uniwersytet Warszawski, 2006- Radca prawny – Centrum Informacji i Usług Prawnych, Polska Izba Handlu Zagranicznego w Warszawie, 1980-1986 Wicedyrektor – Instytut Prawa Międzynarodowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski,1987-1999 Kierownik – Katedra Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego, Instytut Prawa Międzynarodowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, 1993- Dyrektor – Instytut Prawa Międzynarodowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, 1998-2002 Wicedyrektor – Instytut Prawa Międzynarodowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, 2008-

Publikacje

Umowy kooperacji przemysłowej z firmami kapitalistycznymi. Wybrane problemy prawne, Warszawa 1982 (I nagroda w konkursie „Państwa i Prawa” 1981 r.) Kodyfikacje prawa prywatnego miedzynarodowego, Warszawa 1991 Rechtsfragen der Transformation in Polen, (współredaktor i współautor), Kraków 1995 Umowa leasingu w prawie krajowym i międzynarodowym, Warszawa 1994 (Nagroda Ministra Edukacji Narodowej 1996 r.) Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XX wieku. Księga pamiątowa dedykowana Doktorowi Habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu, (współredaktor i współautor), Warszawa 2008 Arbitraż handlowy, red. A. Szumański, (współautor), System prawa handlowego, t. 8, Warszawa 2010