Przejdź do głównej sekcji

Jerzy Poczobut

Jerzy Poczobut
Imię i nazwisko

Jerzy Poczobut

Stopień naukowy
Profesor Doktor habilitowany
Uprawnienia
radca prawny
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Niemiecki
 • Polski
 • Rosyjski
Dziedziny
 • Arbitraż handlowy
 • Arbitraż inwestycyjny
 • Arbitraż międzynarodowy
 • Międzynarodowy arbitraż inwestycyjny
 • Nieruchomości
 • Prawo bankowe
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo europejskie
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
 • Prawo ubezpieczeniowe i odpowiedzialność odszkodowawcza
 • Prawo własności intelektualnej
 • Projekty inwestycyjne
 • Umowy dystrybucyjne i franchising
Rok urodzenia

1951

Miejscowość

Sochaczew

Kraj

Polska

Kariera

Magister prawa 1973, egzamin sędziowski  1977, doktorat 1980, radca prawny od 1986, habilitacja 1995, tytuł profesora 2006, kierownik Katedry Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego Uniwersytetu Warszawskiego (UW) od 1993, wicedyrektor lub dyrektor Instytutu Prawa Międzynarodowego UW  1987-2019, I nagroda w konkursie „Państwa i Prawa” za najlepszą rozprawę doktorską 1981, nagroda Ministra Edukacji Narodowej za rozprawę habilitacyjną 1996, arbiter w wielu arbitrażach krajowych i międzynarodowych oraz międzynarodowym arbitrażu inwestycyjnym, członek krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych.

Publikacje

Ponad 120 publikacji w językach: polskim, niemieckim i angielskim, m.in: Umowy kooperacji przemysłowej z firmami kapitalistycznymi 1982; Kodyfikacje prawa prywatnego międzynarodowego 1991; Deliktrecht in Polen 1993; Umowa leasingu w prawie krajowym i międzynarodowym 1994, 1995, 1996; Polnisches Sachenrecht 2000; Umowa leasingu 2002; Leasing, w: System prawa prywatnego, t. 8, 2004; Zagadnienia kolizyjnoprawne w międzynarodowym arbitrażu handlowym, w: System prawa handlowego, t. 8, 2010, 2015; Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego (red.) 2013; Leasing, w: System prawa handlowego, t. 9, 2013; Umowa o arbitraż, w: System prawa prywatnego, t. 20B, 2015.