Przejdź do głównej sekcji

Witold Daniłowicz

Witold Daniłowicz
Imię i nazwisko

Witold Daniłowicz

Stopień naukowy
dr
Uprawnienia
radca prawny, adwokat w stanach Luizjana i Teksas w USA
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Polski
 • Rosyjski
 • Niemiecki
Dziedziny
 • Arbitraż inwestycyjny
 • Arbitraż międzynarodowy
 • Fuzje i przejęcia
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
 • Projekty inwestycyjne
Rok urodzenia

1954

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Publikacje
 1. The Choice of Applicable Law in International Arbitration, 9 Hastings International and Comperative Law Journal 235, 1986
 2. The Relations between International Law and Domestic Law in the Jurisprudence of International Court of Justice, XII  Polish Yearbook of International Law 153 (1983);
 3. “Floating” Choice of Law Clauses, 20 Int’l Lawyer, 1005 (1986).
 4. Validity of a Deed of Trust Securing Contingent Obligations, 50 Tex. B.J. 1086 1987
 5. Obwody łowieckie w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 lipca 2014 r., „Przegląd Prawa ochrony środowiska” 2016, z. 1, s. 65-86
 6. Wolność stowarzyszania się w orzecznictwie organów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka dotyczącym łowiectwa [w:] B. Krzan (red.), Ubi ius, ibi remedium. Księga dedykowana pamięci Profesora Jana Kolasy, Warszawa 2016, s. 91-102
 7. Konstytucyjne uwarunkowania prawa łowieckiego [w:] H. Babiuch, P. Kapusta, J. Michalska (red.), Aktualne problemy konstytucji. Księga Jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Bogusława Banaszaka, Legnica 2017, s. 91-105
 8. Konkurować uczciwie, ale z kim?, „Palestra” 1995, nr 7-8
 9. Nadal wiele znaków zapytania. Nowelizacja ustaw o adwokatach i radcach prawnych, „Rzeczpospolita” 1997, nr 84
 10. The Changing Role of Lawyers in a Global World, wypowiedź na konferencji Legal Education and Legal Profession in the Global World. Polish-American Perspectives, “Studia Iuridica” 2016, t. 62