Przejdź do głównej sekcji

Justyna Szpara

Justyna Szpara
Imię i nazwisko

Justyna Szpara

Uprawnienia
Adwokat
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Niemiecki
 • Polski
Dziedziny
 • Arbitraż inwestycyjny
 • Arbitraż międzynarodowy
 • Fuzje i przejęcia
 • Międzynarodowy arbitraż inwestycyjny
 • Nieruchomości
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo karne - gospodarcze
 • Prawo spółek
 • Projekty infrastrukturalne
 • Projekty inwestycyjne
Rok urodzenia

1977

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

Honorowy Członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Młodych Adwokatów (International Association of Young Lawyers – AIJA); Członek Komisji ds. Arbitrażu Naczelnej Rady Adwokackiej, Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego od 2009 r. Arbiter na listach największych stałych polskich sądów arbitrażowych. Partner zarządzający kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy, z którą współpracuje od 1999 r.

Publikacje

Regulamin Arbitrażowy Sądu Arbitrażowego przy KIG. Komentarz, M. Łaszczuk, A. Szumański (red.), Warszawa 2017 [§ 6(2); § 20-23; § 43-47]; Postępowania postarbitrażowe (współautor: Maciej Łaszczuk) [w:] A. Szumański (red.), System prawa handlowego. Tom 8. Arbitraż handlowy, Warszawa wyd. I 2009, wyd. II 2015; O związaniu ubezpieczyciela zapisem na sąd polubowny zawartym przez ubezpieczającego, [w:] Maciej Łaszczuk i in., Arbitraż i mediacja, księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi, Warszawa 2012; Setting Aside an Arbitration Award [w] Arbitration in Poland, Warszawa 2011; Czy autonomia stron w ustalaniu reguł postępowania przed sądem polubownym jest ograniczona w czasie? (współautor: Maciej Łaszczuk), [w] J. Okolski i in., Księga Pamiątkowa Sądu Arbitrażowego przy KIG, Warszawa, 2010; Nieważność zapisu na sąd polubowny w zakresie sporów dotyczących prawa Unii Europejskiej: orzeczenie angielskiego High Court w sprawie Accentuate v Asigra, e-Przegląd Arbitrażowy nr 1 (wiosna) 2010 r.; Miejsce wydania wyroku a miejsce arbitrażu (w kontekście uznawania i wykonywania zagranicznych orzeczeń arbitrażowych), ADR Arbitraż i Mediacja, Nr 2, 2009; Uwagi o zakresie pomocy udzielanej sądowi polubownemu przez sąd państwowy na podstawie art. 1192 k.p.c., (współautor: Maciej Łaszczuk), Palestra, Nr 9-10, 2008.

Adres www

Przejdź do strony