Przejdź do głównej sekcji

Anita Garnuszek

Anita Garnuszek
Imię i nazwisko

Anita Garnuszek

Stopień naukowy
Doktor nauk prawnych
Uprawnienia
adwokat
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Francuski
 • Polski
Dziedziny
 • Arbitraż międzynarodowy
 • Fuzje i przejęcia
 • Międzynarodowy arbitraż inwestycyjny
 • Papiery wartościowe
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
 • Prawo prywatne międzynarodowe
 • Prawo spółek
 • Prawo sportowe
 • Projekty inwestycyjne
 • Rynki kapitałowe i giełda
Rok urodzenia

1990

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

Członek zespołu rozwiązywania sporów kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr, współpracuje z kancelarią od 2018; wcześniej przez 5 lat współpracowała z kancelarią Łaszczuk i Wspólnicy.

Wieloletnia trenerka drużyn WPiA UW w międzynarodowych konkursach arbitrażowych.

Publikacje

1) autorka rozprawy doktorskiej pt. „Państwo w międzynarodowym arbitrażu handlowym”

2) A. Garnuszek, Prawo publiczne w międzynarodowym arbitrażu handlowym z udziałem państwa, w: Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, t. 20, Katowice 2017;

3) A. Garnuszek, A. Orzeł, EU proposals to reform the investor-to-State dispute settlement system – a critical analysis of selected issues addressed in the concept paper „Investment in TTIP and beyond – the path for reform”, w: Wroclaw Review of Law, Administration & Economics, Vol. 5, No. 2 (2015): Issue 2;

4) A. Garnuszek, May a State justify infringement of investors’ rights by financial necessity?, w: Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ, No. 3/2014 (16), Kraków 2014.

5) A. Garnuszek, Funkcjonowanie sądów polubownych w Holandii, w: Funkcjonowanie sądów polubownych w systemach prawnych wybranych państw europejskich, red. R. Morek, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2018;

6) A. Garnuszek, Time limits in arbitration agreements – what can we expect, if we fail to meet them?, w: First Brno Arbitration Conference 2017. Current Issues of International Commercial Arbitration, red. K. Drličková, S.Halla, Acta Universitatis Brunensis vol. 598, Brno 2017;

7) A. Garnuszek, The Law Applicable to the Contractual Assignment of an Arbitration Agreement, w: Arbitration. The International Journal of Arbitration, Mediation and Dispute Management, Vol. 82, Issue 4;

8) A. Garnuszek, Nowelizacja polskiego prawa w zakresie systemu rozstrzygania sporów w sporcie, w: Prawo. Sport. Finanse. Regulacje Prawne jako Instrument Optymalizujący Zarządzanie Sportem, red. K. Wróbel, M. Walczak, Warszawa 2017;

9) A. Garnuszek, A. Orzeł, Enforceability of Multi-tiered Dispute Resolution Clauses under Polish Law, w: Arbitration Bulletin – Young Arbitration, 24/2016;

10) A. Garnuszek, Immunity Defences in Enforcement Proceedings Concerning Awards Rendered in International Commercial Arbitration Involving States and State Entities, w: Cofola International 2016. Resolution of International Disputes Public Law in the Context of Immigration Crisis. Conference Proceedings, red. K. Drličková, Acta Universitatis Brunensis Vol. 562, Brno 2016;

11) A. Garnuszek, How a state may evade enforcement of arbitral awards? – The notion of enforcement immunity, w: Quo Vadis Arbitrażu/ Quo Vadis Arbitration?, red. A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł, Warszawa 2013;

12) A. Garnuszek, Działalność regulacyjna państwa a wywłaszczenie pośrednie na gruncie międzynarodowego prawa inwestycyjnego, w: Aktualne Tendencje Rozwojowe w Prawie Inwestycyjnym, red. K. Pajka, N. Rysz, Kraków 2013;

13) A. Garnuszek, Does denial of benefits clause contained in the Energy Charter Treaty undermine safety on the energy market?, w: European Model United Nations 2013, red. W. Giemza, Warszawa 2013;

14) A. Garnuszek, L. Mazur, A. Surma red., Spory międzynarodowe – wyzwanie dla współczesnego świata? International disputes – a challenge for the contemporary world?, Warszawa 2013;

15) A. Garnuszek, Zasada proporcjonalności i jej zastosowanie przez ETPCz – wybrane zagadnienia, w: Rola trybunałów i doktryny w prawie międzynarodowym, red. A. Garnuszek, P. Sosnowski, Warszawa 2011.

Adres www

Przejdź do strony