Przejdź do głównej sekcji

Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz

Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz
Imię i nazwisko

Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz

Stopień naukowy
Doktor habilitowany
Uprawnienia
radca prawny
Narodowość

Polska

Język
 • Polski
 • Angielski
 • Rosyjski
Dziedziny
 • Arbitraż międzynarodowy
 • Fuzje i przejęcia
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo energetyczne i surowce
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
 • Projekty inwestycyjne
 • Umowy dystrybucyjne i franchising
Rok urodzenia

1964

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

Założycielka i senior partner kancelarii GESSEL, członek Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego ICC w Paryżu, wykładowca akademicki – adiunkt na WPiA UKSW.

Publikacje

Wybrane publikacje (więcej informacji: https://gessel.pl/en/dr-beata-gessel-kalinowska-vel-kalisz-fciarb-academic-publications/):

Admissibility of Electronic Awards in the UNCITRAL Model Law Jurisdiction: Polish Law Example, Journal of International Arbitration, Volume 38, Issue 2 (April 2021)

Wyrok arbitrażowy w czasie pandemii – dopuszczalność, PPH 2020/7.

The Legal, Real and Converged Interest in Declaratory Relief, WoltersKluwer 2017.

Gessel-Kalinowska vel Kalisz, K. Czech, The Role of Precedent in Investment Treaty Arbitration [in:] Investment Treaty Arbitration Review (ed. B. Legum), London 2018.

Mixing legal systems in Europe; the role of common law transplants (Polish law example), the European Review of Private Law, 4 (2017).

UNCITRAL Model Law: Composition of the Arbitration Tribunal Re-considering the Case upon Setting Aside of the Original Arbitration Award’. Journal of International Arbitration 34, no. 1 (2017).

Zastrzeżenie formy pisemnej dla umowy o arbitraż jako zastrzeżenie formy pisemnej dla celów dowodowych, Państwo i Prawo, 12/2015

Diagnoza Arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu I kierunki postulowanych zmian. red. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Warszawa 2014.

Oświadczenia i zapewnienia w umowie sprzedaży udziałów w spółce z o.o. (w świetle zasady swobody umów), WoltersKluwer, Warszawa 2010.

Adres www

Przejdź do strony