Przejdź do głównej sekcji

Jerzy Modrzejewski

Jerzy Modrzejewski
Imię i nazwisko

Jerzy Modrzejewski

Stopień naukowy
doktor
Uprawnienia
radca prawny
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Francuski
 • Polski
 • Rosyjski
Dziedziny
 • Arbitraż międzynarodowy
 • Fuzje i przejęcia
 • Papiery wartościowe
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
 • Prawo reklamy i mediów
 • Prawo spółek
 • Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
 • Prawo własności intelektualnej
Rok urodzenia

1954

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

Od 1977 r. pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; obecnie na stanowisku docenta.

Visiting professor uczelni europejskich i amerykańskich.

1985-1995 Kancelaria prawna Consultor Sp. z o.o., założyciel, partner zarządzający.

1995 – 1997 of-counsel, a następnie senior lawyer w Kancelarii Clifford Chance w Warszawie.

Od 2007 r. do chwili obecnej wspólnik zarządzający, założyciel kancelarii Modrzejewski i Wspólnicy Sp.k.

Publikacje

Zmierzch minimum kapitałowego – i co dalej? Księga Jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego. Prawo Handlowe XXI w. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji,  (współautor), Warszawa. 2010 r.

Z problematyki wniesienia wadliwego wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej [w:] USUS magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi, C.H. Beck, Kraków 2016.

Kilka uwag o przyjętej przez ustawodawcę w Kodeksie spółek handlowych koncepcji stwierdzenia nieważności uchwał spółek kapitałowych sprzecznych z prawem wraz z wnioskami de lege ferenda (współautor) [w:] Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania. Monografie, redakcja naukowa Józef Frąckowiak; Wolters Kluwer; Warszawa 2018.

Zasada równego traktowania akcjonariuszy na gruncie k.s.h, (współautor), Przegląd Prawa Handlowego nr 10, 2002 r.

Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych – miernik staranności. Prawo Prywatne Czasu Przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, (współautor), Poznań 2005 r.

Enforcement of Judgments and Arbitral Awards in Commercial Matters, Poland, (co-author), editor: Andrew Horrocks, Thomson Reuters (Professional) UK Limited, wyd. II, Londyn, 2015, wyd. III Londyn, 2017, wyd. 2019, wyd. 2020,

O specyfice zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością [w:] 100 lat prawa handlowego. Księga Jubileuszowa dedykowana prof. Andrzejowi Kidybie; Wolters Kluwer; Warszawa 2020.

Commercial Litigation – rozdział: Poland, red. Andrew Horrocks, Thomson Reutres (Professional) UK Limited, wyd. I, Londyn 2011, wyd. II Londyn 2015.