Przejdź do głównej sekcji

Łukasz Błaszczak

Łukasz Błaszczak
Imię i nazwisko

Łukasz Błaszczak

Stopień naukowy
Profestor
Uprawnienia
radca prawny
Narodowość

Polska

Język
  • Niemiecki
  • Polski
  • Rosyjski
Dziedziny
  • Nowe technologie
  • Prawo budowlane
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
  • Prawo handlowe i umowy handlowe
  • Prawo spółek
Rok urodzenia

1977

Miejscowość

Wrocław

Kraj

Polska

Kariera

Kierownik Centrum Mediacji i Arbitrażu na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

wspólnik Kancelarii Prawnej BSKK-Błaszczak&Kopyściański. Spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu

Publikacje

„Pozycja handlowej spółki osobowej w procesie cywilnym”, Toruń 2006

„Sądownictwo polubowne (arbitraż)”, Warszawa 2006

„Wyrok sądu polubownego w postępowaniu cywilnym”, Warszawa 2010

„Charakter prawny zrzeczenia się roszczenia w procesie cywilnym”, Wrocław 2017

„Nadużycie prawa procesowego w postępowaniu arbitrażowym”, Warszawa 2018

„Zarzut potrącenia w procesie cywilnym (art. 2031 KPC)”, Warszawa 2019

„Powództwo oczywiście bezzasadne. Artykuł 191(1) KPC”, Warszawa 2021

„System Postępowania Cywilnego. Dowody w postępowaniu cywilnym”, tom 2, red. Ł. Błaszczak, Warszawa 2021

Adres www

Przejdź do strony