Przejdź do głównej sekcji

Maciej Łaszczuk

Maciej Łaszczuk
Imię i nazwisko

Maciej Łaszczuk

Uprawnienia
adwokat
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Polski
 • Francuski
 • Niemiecki
Dziedziny
 • Arbitraż międzynarodowy
 • Fuzje i przejęcia
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
 • Prawo podatkowe
 • Projekty infrastrukturalne
Rok urodzenia

1955

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

Kariera:
od 1989 roku wykonywanie zawodu adwokata w kancelarii prawniczej świadczącej pomoc prawną dla przedsiębiorców, od 1993 roku występującej pod firmą Łaszczuk i Wspólnicy spółka jawna
1989 wpis na listę adwokatów
1987 – 1989 doradca prawny w przedsiębiorstwach zagranicznych i spółkach kapitałowych
1987 wpis na listę radców prawnych
1982 – 1987 sędzia w Okręgu Sądu Wojewódzkiego w Warszawie
1981 egzamin sędziowski po odbyciu aplikacji sądowej w latach 1979 – 1981
1978 – 1982 Instytut Państwa i Prawa PAN
1974 – 1978 studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego


Funkcje:
od 2020 Wiceprezes Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim
od 2016 Członek Rady Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim
2015 – 2018 Przewodniczący Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie
2015 – 2021 Przewodniczący Komisji ds. Arbitrażu Naczelnej Rady Adwokackiej
2011 – 2015 Członek Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie
od 2005 Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego


Uczestnictwo w organizacjach:
Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego (PSSP)
Austrian Arbitration Association (ArbAut)
Swiss Arbitration Association (ASA)
International Council for Commercial Arbitration (ICCA)
International Law Association (ILA)
Polskie Stowarzyszenie Prawa Europejskiego (PSPE)
International Association of Lawyers (UIA)

Publikacje

Łaszczuk Maciej, Arbitraż w czasach pandemii [w:] Dumkiewicz Małgorzata, Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna, Szczotka Jerzy (red.), 100 lat prawa handlowego. Księga Jubileuszowa dedykowana prof. Andrzejowi Kidybie, Warszawa 2020

Łaszczuk Maciej, Kilka uwag o etyce arbitra, [w:] Olszewski Jan, Błaszczak Łukasz, Morek Rafał (red), Arbitraż i mediacja – perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Łukasiewicza, Rzeszów 2018, s. 235-247

Łaszczuk Maciej, Szpara Justyna, Komentarz do § 6 ust. 2, [w:] Łaszczuk Maciej, Szumański Andrzej (red.) Regulamin Arbitrażowy Sądu Arbitrażowego przy KIG. Komentarz, Warszawa 2017, s. 103 – 108

Łaszczuk Maciej, Morek Rafał, Komentarz do § 33 [w:] Łaszczuk Maciej, Szumański Andrzej (red.) Regulamin Arbitrażowy Sądu Arbitrażowego przy KIG. Komentarz, Warszawa 2017, s. 334 – 337

Łaszczuk Maciej, Komentarz do § 39-42, § 52 [w:] Łaszczuk Maciej, Szumański Andrzej (red.) Regulamin Arbitrażowy Sądu Arbitrażowego przy KIG. Komentarz, Warszawa 2017, ss. 403 – 480; 524

Łaszczuk Maciej, Morek Rafał (red.), Raport Komisji ds. Arbitrażu Naczelnej Rady Adwokackiej. Dowód z opinii biegłego w postępowaniu arbitrażowym, Warszawa 2016

Łaszczuk Maciej, Wadliwość postępowania dowodowego jako przyczyna uchylenia wyroku arbitrażowego, [w:] Jelonek-Jarco Barbara, Kos Rafał, Zawadzka Julita (red.), Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi, Warszawa 2016, s. 705-713

Łaszczuk Maciej, Szpara Justyna, Postępowania postarbitrażowe, [w:] Szumański Andrzej (red.), System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy. Tom 8, Rozdział 12, wyd. 2, Warszawa 2015, s. 663-843

Łaszczuk Maciej, Kilka uwag o obowiązkach, niezależności i bezstronności arbitrów, [w:] Łaszczuk Maciej (przew.), Furtek Marek, Pieckowski Sylwester, Poczobut Jerzy, Szumański Andrzej, Tomaszewski Maciej (red.), Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi, Warszawa 2012, s. 321-332

Łaszczuk Maciej, Szpara Justyna, Czy autonomia stron w ustalaniu reguł postępowania przed sądem polubownym jest ograniczona w czasie?, [w:] Okolski Jerzy, Całus Andrzej, Pazdan Maksymilian, Sołtysiński Stanisław, Wardyński Tomasz, Włodyka Stanisław (red.), Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Warszawa 2010

Łaszczuk Maciej, Szpara Justyna, Postępowania postarbitrażowe, [w:] Szumański Andrzej (red.), System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy. Tom 8, Rozdział 12, Warszawa 2009, s. 559-717

Łaszczuk Maciej, O dopuszczalności odbierania przyrzeczenia od świadków przez sąd polubowny, [w:] Pieckowski Sylwester (przew.), Nowaczyk Piotr, Poczobut Jerzy, Szumański Andrzej, Tynel Andrzej (red.), Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu, Warszawa 2008, s. 69-77

Adres www

Przejdź do strony