Przejdź do głównej sekcji

Maciej Łaszczuk

Maciej Łaszczuk
Imię i nazwisko

Maciej Łaszczuk

Uprawnienia
Adwokat, radca prawny
Narodowość

Polska

Język
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
Dziedziny
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
  • Prawo handlowe i umowy handlowe
  • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
  • Prawo podatkowe
Rok urodzenia

1955

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

1978 – 1982 Instytut Państwa i Prawa PAN; 1982 – 1987 sędzia w Okręgu Sądu Wojewódzkiego w Warszawie; 1987 – 1989 doradca prawny w przedsiębiorstwach zagranicznych i spółkach prawa handlowego; od 1989 wykonywanie zawodu radcy prawnego i adwokata w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy sp.k.; od 1994 roku Arbiter Stałego Sądu Polubownego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej; od 2002 roku Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego; od 2005 roku Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, Arbiter Centrum Mediacyjnego oraz Stałego Sądu Polubownego przy Fundacji Adwokatury Polskiej i Ośrodku Badawczym Adwokatury im. Adw. W. Bayera, Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego.

Publikacje

Regulamin Arbitrażowy Sądu Arbitrażowego przy KIG. Komentarz, M. Łaszczuk, A. Szumański (red.); Wielka sprawa. Jak zarządzać skomplikowanym sporem gospodarczym; Wadliwość postępowania dowodowego jako przyczyna uchylenia wyroku arbitrażowego [w:] Jelonek-Jarco Barbara, Kos Rafał, Zawadzka Julita (red.), Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi; Rozdział dotyczący Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w „Getting the Deal Through – Arbitration 2016”; Postępowania postarbitrażowe [w:] A. Szumański (red.), System prawa handlowego. Tom 8. Arbitraż handlowy; Kilka uwag o obowiązkach, niezależności i bezstronności arbitrów [w:] Maciej Łaszczuk, Marek Furtek, Sylwester Pieckowski, Jerzy Poczobut, Andrzej Szumański, Maciej Tomaszewski (red.), Arbitraż i mediacja, księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi; O formie sprostowania i wykładni wyroku sądu polubownego; Postępowania postarbitrażowe; O dopuszczalności odbierania przyrzeczenia od świadków przez sąd polubowny

Adres www

Przejdź do strony